تامین خواسته چیست

تامین خواسته چیست

مشاوره با وکیل تامین خواسته


تامین خواسته چیست ؟ در برخی موارد مانند مطالبه وجه چک و سفته و همچنین مطالبه وجه قرض و غیره لازم است که ابتدا بتوانیم اموالی از طرف مقابل توقیف کنیم تا پس از صدور رای خیال ما راحت باشد که به اصل مبلغ طلب خود خواهیم رسید. یعنی اینکه وقتی شما دادخواست مطالبه وجه می دهید زمان دادگاه شاید حدود دو ماه دیگر باشد و پروسه رسیدگی و صدور حکم تا مرحله تجدید نظر بیش از 6 ماه زمان ببرد و ممکن است در این مدت طرف مقابل حساب های خود را خالی و اموال خود را نتقال دهد . برای اینکه بتوانید در همان اول تقدیم دادخواست اموال طرف مقابل را توقیف نمایید باید دادخواست تامین خواسته را مطرح نمایید تا بدهکار نتواند اموال خود را انتقال دهد .

مشاوره با وکیل تامین خواسته چیست

با توجه به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ محکوم به خودداری نموده است و با توجه به اینکه محکوم علیه همه ماهه از مستاجر خود اجاره بها دریافت می نماید به درخواست محکوم له  به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر دارد هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شاخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث و محکوم علیه ابلاغ می گردد و به شخص ثالث در اینجا مستاجر محکوم علیه می باشد ابلاغ می گردد مبلغ اجاره بها را همه ماهه به حساب دادگستری واریز نماید.

برای مشاوره با وکیل در خصوص تامین خواسته چیست با وکلای سایت تماس بگیرید . در ذیل یک نمونه دادخواست و اجراییه تامین خواسته آورده شده است .

baner 1 - تامین خواسته چیست
وکیل تلفنی تامین خواسته

وکیل آنلاین تامین خواسته

کلاسه اجرائی: 880075

شماره دادنامه : 860864

محکوم له: شرکت تعاونی

محکوم علیه: رضا

موضوع: تامین خواسته و مطالبه وجه

شعبه صادر کننده : شعبه ششم حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب پرونده کلاسه 9086ح6 تامین خواسته در شعبه ششم دادگاه حقوقی تشکیل و جهت توقیف اموال و اجرای قرار تامین به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد.

وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام می نماید در خصوص پرونده 305/86 ق2 خواهشمند است مبلغ خواسته را از هریک از حسابهای آقای رضا نزد بانک شعبه شیرودی تامین فرمائید.

نامه واحد اجرای احکام مدنی به بانک :

دستور فرمائید در صورت تعلق حساب هر شماره حسابی در آن شعبه به نام رضا می باشد نسبت به توقیف مبلغ 000/498/29 ریال و برداشت آن از حساب مذکور اقدام و طی فقره چک در وجه این اجراء ارسال نمائید . ضمناً در صورت عدم تکافوی موجودی حساب مذکور به میزان خواسته فوق دستور فرمائید میزان موجودی فعلی توقیف و ارسال گردد و مابقی تامین و ارسال گردد.

بانک در پاسخ اجرای احکام اعلام می نماید مبلغ 149054 ریال و 228/52 ریال مانده حساب توقیف گردیده است.مجدداً وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام می نماید مبلغ تامین خواسته نزد شخص ثالث به نام ا.خ که مستاجر خوانده دعوی می باشد و از محل اجاره بهاء هر ماه ماهه تامین و توقیف گردد.

برای مشاوره در خصوص تامین خواسته چیست از ما مشاوره حقوقی دریافت نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی وکیل تامین خواسته چیست

توقیف اموال منقول نزد شخص ثالث

چون حسب اعلام محکوم له برگ اجرائی که رونوشت آن پیوست است آقای رضا ماهانه اجاره بها دریافت می کند و تقاضا نموده است بابت محکوم به و هزینه اجرائی بازداشت گردد مراتب بدینوسیله ابلاغ می گردد که چنانچه خوانده وجه یا مطالباتی یا مالی به هر نحو از انحاء نزد شما دارد از پرداخت یا تحویل آن خودداری نمائید در غیر این صورت با توجه به ماده 91 قانون اجرای احکام مراتب را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به این اجراء کتباً اطلاع دهید در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهید بود.

خوانده طی لایحه ای اعلام می نماید از مفاد رای دادگاه بی اطلاع است و به ایشان هیچگونه ابلاغی صورت نگرفته و تقاضای رفع انسداد حساب خویش را می نماید.

دستور مدیر اجرای احکام مدنی :

توجهاً نظر به اینکه ابلاغ توقیف اموال نزد شخص ثالث به صورت الصاق در محل بوده  و نامبرده اعلام  می نماید که از مفاد آن مطلع نبوده برابر ماده 83  قانون آیین دادرسی مدنی اطلاع ایشان از مفاد نامه برای اجرای احکام محرز نیست فلذا تفهیم توقیف مال نزد ایشان  از این تاریخ به بعد و قید گردد که ماهانه مبلغ اجاره بهاء و یا هر گونه مطالبات محکوم علیه را به حساب اجرای احکام واریز نماید و نسبت به رفع توقیف از حساب ایشان اقدام گردد.

توقیف اموال نزد ثالث

مستاجر آقای ا.خ در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال اجاره بهاء می پردازد و به ایشان تفهیم شد بایستی منبعد اجاره بهاء را به حساب دادگستری واریز نمایید.

وکیل محکوم له طی لایحه ای به اجرای احکام اعلام می نماید با توجه به اینکه اشخاص ثالث در مهلت قانونی نسبت به پرداخت محکوم به و یا اعلام اینکه از مدیون مالی و یا وجهی نزد آنان نیست اقدام نکرده اند تقاضا دارد شرحی به بانک ملت مرقوم تا آن بانک محکوم به را از هر یک از حسابهای آقایان ق . ع برداشت و طی دو فقره چک ارسال نمایند.

دستور اجرای احکام : با توجه به مرقومه بالا با انقضای مهلت 10 روزه پاسخی واصل نشده است پرونده به نظر ریاست دادگاه برسد آیا امکان توقیف اموال شخص ثالث مقدور است یا خیر ؟

دستور ریاست دادگاه :

نظر به حاکمیت ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی از طریق اقامه دادخواست موضوع انجام شود.

وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام می نماید نسبت به صدور حکم جلب محکوم علیه بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام شود.

برگ جلب سیار به مدت 3 ماه صادر می گردد.

محکوم علیه مبلغ محکوم به را به حساب دادگستری واریز می نماید و پرونده مختومه می گردد.

منابع حقوقی:

ماده 91 قانون اجرای احکام  – ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی – ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی – ماده 83  قانون آیین دادرسی مدنی

برای انجام مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه وجه اسناد و تامین خواسته چیست وارد سایت وکیل دان شوید و با وکلای متخصص ما در ارتباط باشید و مشاوره حقوقی دریافت نمایید . همچنین می توانید لایحه و دادخواست خود را نیز به وکلای سایت بسپارید .

2 دیدگاه

  • برای تامین خواسته آیا باید پولی به حساب بریزم و جقدر باید برای تأمین خواسته پول به حساب دادگستري واریز کنم چند درصد

    • سلام برای تامین خواسته اگر در خصوص اسناد رسمی نباشد حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد مبلغ خواسته به عنوان تامین اخذ می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *