جرم توهین و افترا

توهین و افترا

برای مشاوره با وکیل در خصوص جرم توهین و افترا تماس بگیرید .

با توجه به اینکه متهمه اصل درگیری فیزیکی و لفظی را قبول نموده و با توجه به اظهارات مطلعین وشهود بزه انتسابی محرز و مسلم است . در جرم افتراء با توجه به اینکه متهمه نسبت شرابخوار که فعل حرامی است را به شاکی نسبت داده است لذا بزه افتراء مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی محقق گردیده است . بنا به تعریف جرم افتراء عبارتست از اتساب امر مجرمانه به دیگری . البته باید نفس عملی  که به دیگری انتساب داده میشود جرم باشد. بنابراین اگر عمل انتسابی جرم نباشد تحقق جرم افتراء منتفی می باشد.

مشاوره
وکیل

موضوع اتهام : جرم توهین و افترا

گردشکار:

شاکی اظهار می دارد متشکی عنه همسر بنده می باشد . در تاریخ 17/1/90 برای گرفتن مهریه با زور و سرو صدا وارد اداره شده و خودش و مادرش شروع به بردن آبرو و حیثیت من داخل سالن و اظهار می داشتند . من معتادم و مشروب خوارم و پدرم شلاق خورده است و من هیچ اهانت و توهینی و یا ضرب و شتمی نداشته ام و دراین  خصوص شاهد هم دارم.

شاکی شاهدین خود را معرفی و از شهود تحقیق بعمل آمد شهود اظهار داشنتد که متشکی عنه به داخل اداره آمده و به سروصدا و جیغ و فریاد به علیه شاکی نمودند و به ایشان توهین نمودند و اظهار مینمودند مواد مصرف می کند و مشروب خورده است و ما ندیدیم که شاکی به متشکی عنه توهین یا ایراد ضرب و جرح داشته باشد.

از متهم خانم ن.ج بازجویی بعمل آمد و تفهیم اتهام گردید که اظهار داشت من برای جلب شوهرم به محل کار ایشان مراجعه کردم که اجازه ورود به من ندادند . بعد از هماهنگی پدر و مادرم را جلو در گذاشتند و به من اجازه ورود دادند . من به تنهایی باید می رفتم که یکهو شوهرم از بالا پله ها مرا زدند .

قرار کفالت ن.ج به اتهام توهین وافتراء به وجه اکفاله چهل میلیون ریال صادر می گردد. که با معرفی کفیل و قرار قبولی کفیل متهم آزاد می گردد.

با دستور دادیار شعبه پنجم با راهنمایی خانم – نسبت به احضار شهود حاضردر لحظه در گیری تحقیق شود و سعی در سازش گردد.در صورت عدم سازش طرفین پرونده به نظر برسد.

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص جرم توهین و افترا

قرار مجرمیت

در خصوص اتهام خانم ن.ج دائر بر افتراءو توهین موضوع شکایت م.ا با عنایت به دلایل و امارات ذیل : 1- شکایت شاکی 2- شهادت شهود استشهادیه تنظیمی 3- دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر و اعلام می گردد و مراتب در اجرای بند ز.ک ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا اعلام می گردد.

با موافقت دادیار اظهار نظر با قرار صادره کیفر خواست صادر می گردد و به استناد به ماده 608و697 ق.م.ا تقاضای مجازات می گردد .

پرونده شعبه جزائی ارسال می گردد . وقت رسیدگی تعیین و طرفین احضار می گردند . شاکی و متهم مجددا همان اظهارات خود را بیان می کند .

مشاوره با وکیل توهین و افترا

 رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم ن.ج آزاد با معرفی کفیل دائر بر توهین از طریق فحاشی و نیز افتراء به واسطه انتساب نسبت به مجرمانه شرب خمر (شراب خوار) به همسر دائمی اش به شرح کیفر خواست شماره 4500060 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب با توجه به جمیع محتویات و اوراق پرونده به ویژه مشروح شکایات شاکی خصوصی آقای م.ا و تحقیقات گسترده بعمل آمده در مرجع انتظامی منتهی به صدور قرار مجرمیت مستدل دادیار محترم شعبه پنجم و با عنایت به اظهارات مطلعین و با التفات به مفاد لایحه تقدیمی متهم که تلویحاً مراجعه خویش به محل کار شاکی و نهایت وقوع درگیری فیزیکی و لفظی را اذعان داشته است.

علیهذا اتهامات وارده به ایشان از نظر این دادگاه محرز و مستنداً به مواد 697و608 ق.م.ا . با رعایت ماده 22 قانون مرقوم بلحاظ جوانی متهم و اناث بودن ایشان اولاً از حیث بزه توهین وی را بر تأدیه مبلغ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید . ثانیاً از حیث بزه افتراء نامبرده را به تأدیه مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه جزایی شهرستان

منابع حقوقی:

مواد 697و608 قانون مجازات اسلامی – ماده 22 قانون مجازات اسلامی

برای جرم توهین و افترا همین حالا می توانید تماس بگیرید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .