حکم جلب سیار

حکم جلب سیار

پس از صدور حکم محکومیت خوانده در پرونده حقوقی مثل پرونده های مالی و چک و سفته و مطالبه وجه و استرداد وجه ، به در خواست خواهان تقاضای اجراییه داده می شود . پس از تقاضای اجراییه توسط شخص خواهان شعبه بدوی اقدام به صدور اجراییه بر علیه خوانده پرونده می نماید . در این اجراییه به زبان ساده به مدت 10 روز به خوانده مهلت داده می شود تا خودش مفاد حکم را به اجرا گذاشته و مبلغ محکومیت را پرداخت نماید . در صورتی که خوانده از پرداخت مبلغ خودداری نماید در آن زمان شخص خواهان می تواند پرونده و اجراییه صادره را به واحد اجرای احکام ببرد و نسبت به توقیف اموال و نهایتا حکم جلب سیار محکوم علیه اقدام قانونی لازم را نجام دهد .

مشاوره با وکیل برگ جلب
وکیل تلفنی برگ جلب

مشاوره با وکیل در مورد حکم جلب سیار

در اجرای احکام ابتدا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه شامل خودرو و املاک و حساب های بانکی ، سهام و یا هر اموال منقول و غیر منقول داده می شود . اگر اموالی از محکوم علیه توقیف گردد با درخواست محکوم له پس از کارشناسی و تعیین قیمت به کارشناسی گذاشته می شود و در صورت نداشتن اموال تقاضای صدور برگ جلب مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی داده می شود . البته اگر محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را در موعد قانونی به دادگاه تقدیم کند از صدور برگ جلب تا تعیین تکلیف پرونده اعسار خودداری می شود . البته تقاضای اعسار مانع از توقیف اموال نخواهد بود و فقط حکم جلب سیار صادر نمی گردد.

برای مشاوره حقوقی در خصوص تنظیم تقاضای حکم جلب سیارو برگ جلب از وکلای سایت مشاوره آنلاین دریافت نمایید .

شعبه صادر کننده : شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب مفاد اجراییه درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 8810037 و شماره دادنامه مربوطه 8809971 محکوم علیهم محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 000/000/200 بابت اصل بدهی و مبلغ 000/000/4 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/6 ریال حق الوکاله در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نشود اخذ می گردد.

رییس شعبه ششم دادگاه حقوقی

برگ اجراییه

یک برگ اجرائیه به همراه یک برگ دادنامه مربوط به کلاسه پرونده 86 ش 6 حقوقی به اجرای احکام مدنی ارسال می گردد.

وکیل محکوم له مطابق لایحه ای جهت استیفاء محکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم علیهم و برگ جلب را می نماید .

واحد اجرای احکام نامه ای به اجرائیات جهت توقیف اموال ارسال می نماید .

نیم عشر دولتی        000/500/10 ریال

تمبر وکالتی وکیل مرحله اجرای احکام : 11500 تومان تمبر الصاق گردید.

مامورین واحد اجرائیات جهت توقیف اموال  به همراه وکیل محکوم له به محل مراجعت که در صورتجلسه اعلام می گردد اموالی جهت توقیف روئت نشد.

وکیل محکوم له مطابق لایحه ای اعلام می نماید حسب گزارش شماره4198 / الف مورخ 30/10/88 چون محکوم علیه فاقد اموال قابل توقیف می باشد فلذا در اجرای ماده 3 محکومیت های مالی تقاضای جلب محکوم علیهم را می نماید .

قاضی اجرای احکام دستور می نماید : با اعمال ماده3 مزبور موافقم .

وکیل آنلاین حکم جلب سیار

حکم جلب سیار که مدت اعتبار سه ماه دارد صادر می گردد .

متن برگ جلب:

به کلیه نیروهای انتظامی مستقر در حوزه قضائی شهرستان ابلاغ می شود بلافاصله پس از رویت یا با معرفی محکوم له نامبرده فوق الذکر جلب و تحت الحفظ در وقت اداری به این اجراء اعزام و معرفی گردد.جلب نامبرده در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دلیل پرداخت بدهی به مبلغ 000/000/210 ریال در حق محکوم له م.ن و مبلغ 000/500/10 ریال نیم عشر دولتی می باشد.

واحد اجرائیات مطابق نامه شماره 764/الف مورخ 31/2/89 اعلام مینماید که علیرضا جلب و به حضور اجرای احکام معرفی می نماید .

مجلوب مطابق دستور ریاست دادگاه به زندان معرفی می گردد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین در خصوص نحوه گرفتن حکم جلب سیار می توانید همین حالا از وکلای متخصص و مجرب سایت مشاوره حقوقی تلفنی در یافت نمایید و از خدمات حقوقی وب سایت ما بهره مند شوید.

با توجه به محتویات پرونده اجرایی فوق آقای ع.ط پرداخت بدهی و جلب رضایت محکوم له و یا اعسارش باید در حبس مانده ومراتب را به این واحد اعلام فرماید.با توجه به اینکه محکومیت محکوم علیهم تضامنی بوده است محکوم علیهم ردیف دوم نیز به درخواست وکیل محکوم له مبنی بر جلب نامبرده در قبال نصف مبلغ بدهی صادر می گردد.

با توجه به اینکه محکوم علیهم خانم می باشد و در یک آرایشگاه زنانه مشغول به کار می باشد واحد اجرائیات اعلام می نماید برگ جلب نامبرده نیاز به رفع مانع قانونی دارد.

محکوم علیه آقای ع.ط رأی شماره 890 پرونده کلاسه 882 مورخ 31/4/89  صادره از شعبه 6 حقوقی را به حکم به اعسار از پرداخت محکوم به می باشد را به واحد اجرای احکام ارائه می نماید.

نامه شعبه ششم به اجرای احکام مدنی

پیرو نامه شماره 832 ج 6 به پیوست یک برگ حکم اعسار به شماره 390 ارسال می گردد مقتضی است نسبت به آزادی پس از پرداخت اولین قسط اقدام گردد .

رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی

نامه ای از سوی مدیرعامل ستاد دیه استان شماره 12 به واحد اجرای احکام ارسال که طی آن یک فقره چک به شماره به مبلغ 000/000/200 ریال بابت پرداخت بدهی ع.ط ارسال می نماید و پس از رضایت قطعی و منجز شاکی مبلغ چک قابل پرداخت خواهد بود و زندانی از زندان آزاد شود .                

                                                                                                                 مدیر عامل ستاد دیه استان

مشاوره برای گرفتن حکم جلب سیار

وکیل محترم طی لایحه ای با دریافت چک فوق الذکر رضایت مدیر کل خود را اعلام می نماید و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید.

نامه ای توسط شعبه 6 حقوقی به ندامتگاه مرکزی ارسال دستور فرمایید چنانچه ع.ط به علت دیگری در حبس و بازداشت نباشد فوراً آزاد و مراتب به این واحد اعلام نماید.                    

رییس شعبه ششم دادگاه حقوقی – اجرای احکام مدنی

منابع حقوقی:

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی –  قانون اعسار – حکم جلب سیار

استدلال و تحلیل :

در این پرونده محکوم علیهم به پرداخت مبلغ محکوم به در حق محکوم له به صورت تضامنی محکوم گردیده اند که در این صورت محکوم له می تواند به هرکدام از محکوم علیهم جهت وصول مبلغ بدهی مراجعه نماید  به این صورت که اگر محكوم عليه اقدام به پرداخت محكوم به ننمايد در اينصورت دو راه حل وجود دارد : 1ـ معرفي اموال محكوم عليه غير از مستثنيات دين به اجراي احكام جهت توقيف آن به اندازه مبلغ محكوميت 2ـ در صورت نداشتن اموال ، اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، كه با حکم جلب سیار و بازداشت شخص محكوم عليه تا زمان پرداخت محكوم به مي باشد. محکوم علیه به علت عدم پرداخت بدهی بازداشت می گردد و با توجه به اینکه اعسار محکوم علیه اثبات گردیده و همچنین ستاد دیه نیز مبلغ محکوم به را پرداخت می نماید وی آزاد می گردد. 

برای مشاوره آنلاین با وکیل در خصوص حکم جلب سیار از قسمت مشاوره با وکیل اقدام نمایید .

فهرست مطالب

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .