0

برای توقیف اموال صرفا اموالی که سند تک‌برگ دارند قابل توقیف در اداره ثبت اسناد واحد اجرای ثبت هستند و اموال قولنامه‌ای را نمی‌توان توقیف کرد ولی املاکی که دارای سند عادی می باشند رل می‌توان از طریق دادگاه توقیف نمود.

admin Asked question آگوست 29, 2022