0

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب امیرخوانده پرونده کلاسه ………. درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م دفاعیات خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند:

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه محترم نموده است . بایستی به عرض برساند مطابق سند سند اقرارنامه رسمی به شماره مورخ 4/8/1400 دفتر اسناد رسمی شماره 4، زوجه تعداد 400عدد سکه طلای تمام بهار آزادی خود را ابراء نموده است و صرفاً الباقی مهریه به تعداد 50 عدد سکه بر ذمه اینجانب باقی‌مانده است و زوجه حق هرگونه ادعا در خصوص سکه های ابراء شده را از خود سلب و ساقط نموده است .

لازم به توضیح است زوجه دوشیزه و در حال حاضر در دوران عقد به سر می‌بریم و زندگی مشترک آغاز نشده است .

علی‌هذا از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم شایسته را استدعا دارد ./.

با تشکر

خوانده

admin Asked question مارس 9, 2023