0

برای مشاوره با وکیل آنلاین در خصوص استرداد سفته امانی و مجعول در اینجا وارد شوید .

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً به وکالت از سوی موکل آقای به استحضار عالی می رساند :

به موجب پرونده کلاسه خوانده محترم آقای با ارائه 10 فقره سفته به شماره های – – – سری / ج موفق به اخذ حکم محکومیت موکل به پرداخت وجه سفته های مذکور شده و دفاعیات موجه موکل در پرونده فوق متاسفانه میسر واقع نگردید .بالاجبار موکل اقدام به شکایت جعل در خصوص سفته های فوق الذکر می نماید که پرونده تحت کلاسه در شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تحت رسیدگی قرار می گیرد و دادیار محترم جهت بررسی مجعولیت سفته های موصوف مراتب را به کارشناس اصالت خط و امضا ارجاع می نماید که به موجب نظریه هیات سه نفره کارشناسی به صراحت آمده است که امضای موکل در ذیل سفته ها شبیه سازی شده و با امضاهای موکل مطالبقت ندارد و مندرجات سفته نیز با دستخط موکل مطابقت ندارد و در واقع سفته های مذکور توسط موکل تحریر و امضا نشده است . علیهذا نظر به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر مبنی بر استرداد 10 فقره سفته و بی اعتباری آنها  مذکور به انضمام جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

با تشكر و تجديد احترام

admin Asked question ژوئن 17, 2023