0

(( خلاصه اظهارات ))

مخاطب محترم آقای ………….

با سلام

در راستای اجرای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و در پاسخ به اظهارنامه جنابعالی به شماره …………….مطالب زیر را رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌نماید:

1-همانطوریکه می دانید  ادعای پرداخت وجه از بابت قرض‌الحسنه ادعایی کذب و بی‌اساس می‌باشد.

2- اینجانب هیچ‌گونه مراوده مالی و یا درخواست قرض از شما نداشته‌ام و همانطوری که می‌دانید مبلغ مورد ادعا بابت فروش دستگاه به جنابعالی توسط شرکت بوده ‌است.

3- با وصف فوق و اینکه جنابعالی رابطه معاملی با آقای …………. داشته‌اید و بابت خرید دستگاه و طبق اعلام آقای ……….. مبلغ خرید دستگاه را به حساب اینجانب واریز نموده‌اید لذا ادعای مطالبه وجه بی‌اساس خواهد بود .

علی‌هذا با ارسال اظهارنامه حاضر به‌عنوان جوابیه در صورت طرح دعوا در مرجع صلاحیت ‌دار قضایی حاضر و پاسخگوی این ادعای کذب به هماره مدارک و مستندات و شهود خواهم بود.

با تشکر – اظهارکننده

admin Asked question می 3, 2023