0

برای مشاوره حقوقی با وکیل می توانید اینجا کلیک نمایید و به صورت تلفنی با وکیل آنلاین مشاوره در یافت نمایید .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب  خوانده پرونده کلاسه با عنایت به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خود را نسبت به قرار تامین خواسته صادره از آن شعبه محترم اعلام می نماید و تقاضای ملغی نمودن و رفع آنرا استدعا دارد.

خواهان  به عنوان مستاجر در ملک اینجانب ساکن بوده و با اتمام قرارداد اجاره از تحویل مورد اجاره خودداری نموده است و حالیه بدون آنکه ملک را تحویل اینجانب دهد مبادرت به طرح دعوای مطالبه مبلغ ودیعه از اینجانب نموده و با قرار تامین خواسته نسبت به توقیف حساب بانکی اینجانب اقدام نموده است .

با توجه به اینکه استرداد مبلغ ودیعه منوط به تحویل عین مستاجره به مالک می باشد لذا صدور قرار تامین خواسته تا زمان انجام تعهد تخلیه از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

علیهذا از محضر دادگاه محترم ضمن اعتراض به قرار تامین خواسته صادره تقاضای ملغی نمودن و رفع اثر از قرار صادره و توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از حساب های بانکی اینجانب  را استدعا دارد ./.

با تشکر

خوانده

admin Asked question ژوئن 13, 2023