0
0 Comments

ریاست محترم شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب با ملاحظه نظریه کارشناس مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

کارشناس محترم بدون توجه به اظهارات و دلایل موکله اظهار نموده اند که منزل مورد نظر جهت تمکین مناسب و کاملاً مورد تایید است در حالیکه منزل معرفی شده توسط زوج طبقه فوقانی منزل پدری ایشان بوده و به هیچ وجه مستقل و در شان موکله نمی باشد و حتی سرویس بهداشتی بیرون از منزل است که با وصف حضور خانواده همسر و برادر ایشان به هیچ وجه منزل مناسب نمی باشد. همچنین اثاث البیت مربوط به موکل می باشد و زوج فاقد اثاثیه می باشد . بنا بر اعلام موکله با بروز اختلافات امکان اینکه با خانواده زوج بتوان در یک منزل زندگی نمود امکان پذیر نیست و با توجه به دخالتها و اختلافاتی که به وجود آمده منزل مناسب با موکل بنده نمی باشد و به غیر سال اول زندگی مشترک بنده در اراک و تهران دارای زندگی و منزل مستقل بوده ام فلذا منزل مذکور مناسب برای تمکین و ادامه زندگی مشترک نمی باشد .

وفق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن از جمله مسکن بر عهده مرد است لذا مرد باید منزلی تهیه نماید که هم شان زوجه رعایت شده باشد  و زن با آرامش و مستقل بتواند در آن زندگی کند. شاید اوایل شروع زندگی مشترک بتوان در منزل پدری زوج زندگی نمود ولیکن پس از مستقل شدن مجدداً نمی توان بعد از چند سال زندگی به منزل پدر شوهر رفت و همین امر باعث بروز مشکلات و ابتدای بدخلقی زوجین می گردد. زن دوست دارد در منزل مستقل زندگی نماید و مرد که خود را قادر به تهیه منزل مستقل نمی بیند زن را مجبور به سکونت در منزل پدری خود می نماید و با تمسک به قانون که اختیار منزل با مرد است زن را به اجبار در منزل پدر سکنی می دهد که البته این تفسیر ناصواب است . وفق قانون مرد مکلف به تهیه منزل مستقل برای زندگی مشترک است. مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، از جمله وظایف زن این است که در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر او انتخاب نموده است به شرط آنکه منزل، متناسب با شئونات زن انتخاب شده باشد که در مانحن فیه منزل تهیه شده به هیچ وجه متناسب با شئونات موکله نمی باشد .

علیهذا نظر به مراتب مذکور بدواً تقاضای اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس و در صورت عدم تایید تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی را استدعا دارد ./.

با تشکر

وکیل خوانده

admin Changed status to publish ژوئن 3, 2023