0

سلام زمینی پدرم در دوران سلامت به من داده منتها من مدرک آنرا گم کرده ام الان پدرم آلزایمر دارد من هم قیم پدر هستم الان چطور میتوانم ثابت کنم.
این زمین را حدود ۲۶ سال پیش به من داده اند افرادی که آنرا امضا کردن به رحمت خدا رفتن

admin Answered question ژانویه 7, 2023