0

در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، آیا مهریه قسط بندی میشود؟‌ من دادخواست طلاق دادم و سکه 500 عدد تمام بهار آزادی است . آیا باید در هنگام طلاق سکه های مهریه را یکجا بدهم . من نمی توانم یکجا سکه ها را بدهم . مهریه خیلی زیاد است و آیا می توانم بعد از حکم طلاق مهریه را قسطی کنم .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022