43 views
0

ملکی را در شعبه 21 دادگاه شهید بهشتی با پرداخت وجه تامین خواسته، توقیف کردم و ملک بعد از مدتی از توقیف درآمد و وجه تامین خواسته هنوز در همان شعبه است
آیا مجددا در همان شعبه میتوانم درخواست توقیف همان ملک را بدهم؟

admin Answered question دسامبر 30, 2022
0

برای تامین خواسته و توقیف مستلزم طرح دادخواست است . چنانچه در دعوای قبلی موفق نشده اید و طرح دعوای دیگری را می توان برای مطالبه حقوق قانونی خود مطرح و نسبت به توقیف ملک اقدام نمود .

admin Answered question دسامبر 30, 2022
0

با واریز وجه تامین خواسته، ملکی را توقیف کردم و پس از دادگاه تجدید نظر و اعتراض خوانده، ماک از توقیف در آمد
چگونه میتوانم ملک رو به سرعت و مجددا توقیف کنم که برای فرار از دین ملک را قبل از صدور حکم قطعی نفروشند؟
وجه تامین خواسته همچنان در شعبه دادگاه هست.

admin Answered question دسامبر 30, 2022
0

شخصی پول و اجناسم را بالا کشید
دادخواست دادم و با واریز وجه تامین خواسته، ملکش را توقیف کردم و رای قطعی به نفع من صادر شد و قاضی خوانده را موظف به برگرداندن اجناسم کرد و ملک از توقیف درآمد.
خوانده درخواست واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی داده و یک ماه دیگر دادگاه اعسار ایشان تشکیل میشود
چگونه میتوانم ملک را به سرعت و مجددا توقیف کنم که برای فرار از دین ملک را قبل از دادگاه اعسار نفروشند؟
وجه تامین خواسته همچنان در شعبه دادگاه هست.

admin Answered question دسامبر 30, 2022
0

با توجه به صدور رای به نفع شما ، می توانید در اجرای احکام ملک را همچنان توقیف نگه دارید . درخواست اعسار مانع از توقیف ملک نیست مگر اینکه به دلیل مستثنیات دین بودن رفع توقیف شده باشد که چنانچه در حالت اعسار مازاد بر شان ایشان باشد می توان ملک را توقیف نمود .

admin Answered question دسامبر 30, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید