0

سلام من در حین خدمت در آشپزخانه اتفاقی دستگاه چرخ گوشت انگشت سبابه چپم رو گرفت و نصف بند اول انگشت قطع شد سازمان طی رای کمسیون 134 معلولیت حین خدمت و کمسیون بدوی 8درصد معلولیت رو قبول کردند خدمات کارکنان تقریبا 16میلیون غرامت را قبول کردند که تا پایان سال پرداخت کنند. با بحثی که به خاطر غرامت داشتم گفتند تنها راه شکایت از سپاه و درخواست دیه و حق قانونی خود نسبت به قطع عضو هستی لطفا راهنماییم کنید به چه نتیجه ای میرسم

admin Answered question دسامبر 22, 2022