313 views
0

سلام من در حین خدمت در آشپزخانه اتفاقی دستگاه چرخ گوشت انگشت سبابه چپم رو گرفت و نصف بند اول انگشت قطع شد سازمان طی رای کمسیون 134 معلولیت حین خدمت و کمسیون بدوی 8درصد معلولیت رو قبول کردند خدمات کارکنان تقریبا 16میلیون غرامت را قبول کردند که تا پایان سال پرداخت کنند. با بحثی که به خاطر غرامت داشتم گفتند تنها راه شکایت از سپاه و درخواست دیه و حق قانونی خود نسبت به قطع عضو هستی لطفا راهنماییم کنید به چه نتیجه ای میرسم

admin Answered question دسامبر 22, 2022
0

در ارگانهای نظامی دارای چهارچوب خاص برای حادثه حین خدمت می باشند به این ترتیب که پس از حادثه فرم مخصوص حادثه تنظیم و در کمیسیون بهداری تشکیل پرونده و درصد و میزان دیه مشخص و پرداخت می گردد نیازی به طرح شکایت جداگانه برای مطالبه دیه نیست و فقط دنبال کار های اداری دریافت دیه از بیمه باشید .

admin Answered question دسامبر 22, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید