0

سال 98 مبلغ 700 میلیون تومان پول به 5 نفر از اعضای یک خانواده دادم و قرار شد طبق قرارداد شفاهی مقداری جنس از کشورهای دیگر به من بدهند که آن ها پول را بالا کشیدند و بعد از شکایت در دادگاه حاضر نشدند و ابتدا رای غیابی صادر شد که باید اجناس را به من تحویل بدهند
بعد یک نفر از این 5 نفر درخواست واخواهی و درخواست اعسار از هزینه دادرسی زد و من در این مرحله میخواهم بدانم که آیا بعد از جلسه رسیدگی به واخواهی ایشان، می‌توان حکم بدوی را نسبت به بقیه اجرا کرد با توجه به تضامنی بودن حکم و رای غیابی
میخواهم بدانم میتوانم وثیقه ای بگذارم تا حکم اجرا شود؟

admin Answered question ژانویه 6, 2023