0

برای مشاوره تلفنی با وکیل اینجا کلیک نمایید . 

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره مورخ  موضوع پرونده کلاسه و که در تاریخ  ابلاغ گردیده اعلام و در دفاع از حقوق قانونی خود مطالب ذیل را به استحضار قضات عالی مقام دادگاه تجدید نظر استان می رساند :

به موجب دادنامه بدوی که مورد واخواهی نیز قرار گرفت ولیکن متاسفانه رای صادره تایید و ابرام گردید اینجانب به اتهام خروج  غیر مجاز از کشور محکوم به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده ام . بایستی به عرض برساند اینجانب سو نیتی در خصوص اتهام انتسابی نداشته ام و اینجانب بازنشسته می باشم و سالها در خدمت بوده ام . پس از بازنشستگی به جهت مشکلات شدید مالی که برای اینجانب و خانواده ام به وجود آمده بود و اینکه حقوق بازنشستگی کفاف امورات خود و خانواده و فرزندانم را به هیچ وجه نمی داد علیرغم اینکه مدتها به دنبال یک شغل دیگر جستجو می نمودم ولیکن شغل مناسبی پیدا نکردم  بالاجبار برای پیدا کردن کار تصمیم به خروج از کشور گرفتم و صرفاً انگیزه ام پیدا کردن شغلی در کشور همسایه بود تا بتوانم برای خانواده ام از آن طریق پول بفرستم و هیچ انگیزه سیاسی و یا غیره نداشته ام .

اینجانب صادقانه 30 سال در خدمت بوده ام و هیچگونه سو نیتی نیز در خصوص خروج از کشور نداشته وبه قوانین در این خصوص نیز واقف نبوده ام .

علیهذا نظر به اینکه اخیراً توانسته ام برای خود شغلی پیدا نمایم تا از آن طریق مشکلات مالی خود و خانواده ام  را سر و سامان دهم ،  متعهد می گردم تا از تکرار چنین جرمی در آینده خودداری نمایم فلذا محضر دادگاه محترم تقاضای تعلیق اجرای حکم و یا تبدیل آن و تخفیف مجازات را استدعا دارد ./.

                                                                                                       با تشکر

                                                                                                   تجدید نظر خواه

admin Asked question ژوئن 18, 2023