0

من یه خونه ی قولنامه ای خریدم
که توی قولنامه نوشته شده گاز اختصاصی است ، اما الان نزدیک به دوساله که برای من قبض گاز نمیاد
و من چند بار از سازنده و از خانمی که این ملک و به من فروخته پیگیری کردم .
ولی متاسفانه جوابی نگرفتم .
تا اینکه سه روز پیش از اداره ی گاز اومدن و گازمونو قطع کردن .
من رفتم شورای حل اختلاف و برای اون خانم اظهار نامه فرستادم .
گفتن اگر تا ۷۲ ساعت دیگه پاسخ ندادن
شما از ایشون شکایت کنید .
الان میخوام بدونم اگر شکایت کردم و ایشون نیومدن چی میشه ؟
چون جواب اظهار نامه رو هم ندادن.

بعد اینکه ایشون سر دادن کلید بازی دراوردن
ومنو مجبور کردن که یه کاغذی رو امضا کنم
متن کاغذم نوشته شده بود در باره هیچ مشکل خانه حق اعتراض ندارم .
منم چون وسایلام مونده بود بیرون مجبور شدم امضا کنم
اما توی متن قولنامه هم نسبت به مواردی که گفته شده و امضا شده هم عمل نکردن .
الان میخوام بدونم ، با وجود اون امضا شکایت من جواب نمیگیره ؟

admin Answered question دسامبر 19, 2022