0

سلام
ع هستم.
من ملکی را جهت دفتر شرکت اجاره کردم با رهن ۵۰ میلیون و اجاره ۳۲ میلیون ماهیانه و با شرط پرداخت دو ماه اجاره به صورت جلو.
در قرارداد رسمی با کد رهگیری شرط گذاشتیم که چنانچه ملک مورد اجاره با اعتراض همسایگان مواجه شود به شکلی که امکان استفاده از ملک نباشد موجر موظف به فسخ قرارداد می باشد و موظف است اجاره های دریافتی و رهن را عودت نموده و مورد اجاره را فسخ نماید. همچنین نوشته شد تا زمانی که مستاجر از ملک استفاده می کند باید اجاره آن را پرداخت نماید. جهت عدم پرداخت رهن یا عدم تحویل ملک هم برای هر دو طرف روزانه یک میلیون تومان نوشته شد جهت جریمه.
چند روز بعد از تحویل ملک از شهرداری و اداره اماکن نامه اومد که ده روز وقت دارید ملک را تخلیه کنید در غیر اینصورت ملک پلمپ خواهد شد و علت آن اعتراض و شکایات متعدد همسایگان از سال ها قبل تا به امروز بود.
با توجه به پرداخت دو ماه اجاره به صورت پیش به مبلغ ۶۴ میلیون تومان و مبلغ رهن ۵۰ میلیون تومانی موجر در دو مرحله یک بار ۳۰ میلیون و بار بعد ۳۲ میلیون را عودت داده و ملک دقیقا یک ماه بعد از تحویل مالک تحویل املاک و مالک گردید و صورت جلسه شد و دو شاهد نیز آن را امضا کرده و مالک نیز صورتجلسه تحویل ملک را امضا کردند و املاک آن را مهر کرد.
حال بعد از گذشت بیش از ۴۵۰ روز علیرغم ارسال اظهارنامه به موجر و تماس های فراوان جهت عودت مابقی وجه و چک ضمانت اجاره ایشان از عودت این موارد خودداری می‌کنند و کار به دادگاه کشیده است.
کارشناس مشخص شده و کارشناس تایید کرده آمد که من طلب کار هستم.
حال میخواهم بدانم آیا روزانه یک میلیون تومان جریمه موجر که در قرارداد با کد رهگیری نیز عنوان گردیده شامل من می شود یا خیر؟
آیا کل روزانه یک میلیون جریمه شامل من میشه یا کم تر؟
حدود ۲۰ میلیون تومان و چک ضمانت را موجر باید پرداخت می‌کردند اما نکردند.
سپاس از شما

admin Answered question ژانویه 6, 2023