0

برای مشاوره تلفنی با وکیل اینجا وارد شوید .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه حقوقی دادگستری شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب خوانده پرونده کلاسه بدواً ضمن اعلام مراتب عذر حضور از شرکت در جلسه رسیدگی به دلیل بیماری مطابق گواهی پزشکی ، بدینوسیله دفاعیات خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند :

اینجانب به همراه دیگر وراث  دادخواستی به خواسته مطالبه  اجرت المثل ایام تصرف بر علیه خواهان مطرح با این توضیح که ایشان به موجب قرارداد عادی مورخ  فی مابین با مورث اینجانبان به عنوان مستاجر در یک باب مغازه به عنوان آرایشگاه مشغول به کار بوده و قرار داد اجاره در تاریخ  منقضی گردیده ولیکن خواهان در ملک بدون اذن و اجازه تصرف داشته و از تخلیه و تحویل مغازه خودداری می نماید .

مطابق پرونده کلاسه شعبه حقوقی شهرستان اینجانبان دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بر علیه خواهان مطرح که موضوع جهت تعیین میزان اجرت المثل به کارشناسی ارجاع گردید و نهایتاً مطابق دادنامه شماره مورخ  حکم بر محکومیت خواهان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف صادر می گردد که با عنایت به قطعیت دادنامه صادره اجراییه نیز صادر گردیده است .

خواهان در حال حاضر دادخواستی به خواسته مطالبه اجاره پرداختی خود را نموده است ؟؟؟!!!!

1- با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه قبلاً در خصوص اجرت المثل ایام تصرف اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول بند 6 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اشعار دارد (( دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد )) لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه می باشد .

2- خواهان در پرونده کلاسه مدارک پرداختی مربوط به اجاره های خود را ارائه نموده و صرف نظر از محاسبه و عدم پذیرش مدارک مثبته آن توسط دادگاه که در رای صادره نیز به صراحت آمده است (( … وکیل خوانده به نظریه هیات کارشناسان اعتراض ولیکن دلیل متقن و محکمه پسندی جهت ارجاع به کارشناسی ارائه و ابراز ننموده …)) لذا با ملاحظه رای صادره محرز و مشخص است که در خصوص میزان اجرت المثل و کسر اجاره بها اتخاذ تصمیم شده و رسیدگی مجدد به موضوع مذکور فاقد وجاهت قانونی است .

علیهذا نظر به مراتب مذکور از محضر دادگاه محترم به دلیل اینکه به خواسته قبلاً رسیدگی شده و دارای اعتبار امر مختومه می باشد تقاضای صدور حکم بر بیحقی خواهان مورد استدعاست ./.

 

با تشکر

خوانده

admin Changed status to publish جولای 9, 2023