0

برای مشاوره حقوقی در خصوص اعسار و تقسیط مهریه می توانید همین حالا با مشاورین حقوقی سایت وکیل دان مشاوره آنلاین دریافت نمایید . اینجا کلیک کنید .

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

سلام علیکم

احتراماً اینجانب به استحضار عالی می رساند :

اینجانب مطابق  دادنامه  موضوع دادنامه شماره مورخ  صادره از شعبه دادگاه عمومی شهرستان موضوع پرونده کلاسه به پرداخت  از پرداخت مهریه به میزان مهر و 300عدد تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج عمره در حق خوانده خانم محکوم گردیده ام. لیکن نظر به اینکه اینجانب فاقد هرگونه مال اعم و منقول و غیر منقول  می باشم  و  شغل اینجانب کارمند می باشد و کار و درآمد دیگری ندارم و حدود 7میلیون تومان درآمد  بنده می باشد  و به سختی درآمد حاصل می کنم آنهم حلال . همچنین فاقد هر گونه خودرو و منزل شخصی می باشم و اقساط وام و تسهیلات بانکی نیز دارم ،  به هیچ وجه قادر به پرداخت یکجای محکوم به نمی باشم. گواهی دو نفر از اشخاصی که از وضعیت زندگی اینجانب مطلع هستند به پیوست تقدیم می گردد. .علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت یکجای محکوم به و تقسیط آن به نحو شایسته مورد استدعاست./.

admin Asked question ژوئن 17, 2023