0

برای سوال حقوقی در خصوص ارث اینجا کلیک نمایید تا با وکیل مشاوره حقوقی دریافت نمایید .

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی……….  

سلام علیکم  احتراما اینجانب   به استحضار می رساند:

خوانده اقدام به طرح دادخواست تقسیم ماترک مورثین را در پرونده کلاسه …………… نموده است که با عنایت به اینکه سابقاً در خصوص تقسیم ماترک توافق انجام گردیده دعوای مطروحه قابلیت اجابت ندارد . در توضیح خواسته به عرض می رساندپس از فوت مورثین اینجانب و خوانده   طبق توافق فی مابین که در حضور شهود انجام گرفت ماترک مورثین را فی مابین خود تقسیم نمودیم که مدارک و پیام های مربوطه مصدق این امر است و همچنین شهود عند الزوم حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه بوده و استشهادیه نیز پیوست دادخواست می باشد . طبق توافق و تقسیم نامه شفاهی فی مابین بخشی از املاک و اراضی موروثی به خوانده تعلق و وکالت فروش و انتقال از سوی اینجانب نیز انجام گرفت و قسمتی از ملک مسکونی که در آن سکونت داشته واقع در حاشیه خیابان یک زمین به پلاک ثبتی فرعی از یک اصلی به اینجانب  تعلق گرفت و ملک مذکور به قبض و تصرف اینجانب نیز درآمده و با مراجعه به ادارات مربوطه از جمله شهرداری اقدام به پروانه ساخت نمودم و نسبت به ساخت واحد مسکونی به میزان 867 متر مربع نوساز  اقدام نموده ام و پس از تکمیل ساخت و نوسازی و اخذ پایان کار نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت به میزان 717/439 متر مربع با حدود اربعه منطبق بر سند از حد شرق به متصل است و مشتکل بر اعیان نوساز به مساحت 87 متر مربع و اعیانی قدیمی خشت و گلی به مساحت 718 متر مربع نموده ام .علیهذا با توجه به تقسیم ماترک و اینکه در خصوص باغ مشجر  که در حاضر سند مالکیت آن به نام اینجانب صادر گردیده  و در این خصوص تصرفات مالکانه پس از تقسیم انجام و ساخت و ساز انجام شده دلیل و اماره ای بر انتقال سهم ما ترک به اینجانب داشته و خوانده نیز در این مدت معترض نبوده که دلالت بر تایید تقسیم نامه دارد که در این خصوص نیز شهود وجود دارد لذا از محضر دادگاه محترم با عنایت به تغییرات انجام شده در ملک و ساخت و نوسازی آن و تصرفات طولانی مدت بنده و اینکه تقسیم به صورت شفاهی و صحیح در حضور گواهان  انجام گردیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع تقسیم نامه عادی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

admin Asked question ژوئن 15, 2023