0

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان

با عرض سلام  احتراماً اینجانب به استحضار عالی می رساند :

اینجانب مطابق با  عقدنامه شماره …………. مورخ   به عقد دائم خوانده آقای در آمده ام.

متاسفانه در طول سالهای زندگی مشترک  به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و مشکلا ت عدیده فی ما بین که ادامه زندگی را برای بنده با سختی و مشقت همراه ساخته قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم و تمایل به جدایی و طلاق دارم   به نحوی که حاضر می باشم با بذل کلیه حق وحقوق خود از خوانده جدا شوم.

علیهذا نظر به مراتب مذکور و وضعیتی که ادامه زندگی را برای اینجانب با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل می باشد ، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مستند به شروط ضمن العقد نکاحنامه و همچنین عسر و حرج و الزام زوج به طلاق را استدعا دارم.

admin Asked question ژوئن 17, 2023