229 views
0

عرض سلام و خدا قوت خدمت لطف میکنید و وقت می‌گذارید.
من سال ۹۰ تصادف کردم و طرف مقابل که مقصر تصادف بود باید در زمستان ۹۱ برای رای قاضی به دادگاه حاضر میشد که متأسفانه یک هفته قبل از زمان مقرر فوت میکنه و قاضی برای اینکه ما بتونیم خسارت جرح که به ما وارد شده بود رو از بیمه بگیریم، و قاضی گفت طرف شما فوت کرده و چیزی به شما تعلق نمیگیره و بدون حوصله مارو به بیرون راهنمایی کردند.
ماهم اطلاعات زیادی در مورد اینکه چگونه باید از ورثه شکایت کنیم و نداشتیم و همینطور موند تا امروز که با سایت شما آشنا شدم.
خواستم بدونم من میتونم پیگیر پرونده ام بشم و این زمانی رو که از دست دادم مشکلی ندارد.
در ضمن جراحات بنده توسط پزشکی قانونی تایید و قسمت های آسیب دیده مستند شده ( حارصه و دامیه).
و بعضی از مدارک هم دست خودم هستش
ممنون میشم بگید که باید چه کار کنم.

admin Answered question دسامبر 30, 2022
0

شما باید دادخواست مطالبه دیه را به طرفیت وراث تقدیم کنید و با توجه به تشکیل پرونده کیفری در آن سال و نامه پزشکی قانونی و ادله آن پرونده نسبت به دریافت دیه اقدام نمایید . البته ممکن است به دلیل عدم شکایت شما در این ده سال دادگاه به دلیل گذشت ده سال دیه را به نرخ همان سال در نظر بگیرد .

admin Answered question دسامبر 30, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید