409 views
0

شرایطی که به موجب آن زن از ارث محروم میشود یا به مقدار آن اضافه می شود کدامند؟آیا زوجه از اموال غیر منقول نیز ارث می برد؟

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
0

به موجب قانون مدنی ماده ۸۶۱ زوجه پس از مرگ همسرش از دارایی‌های او ارث می‌برد به شرطی که زن در عقد دائم مرد باشد و نیز قبل از همسر قبل از فوت همسر زنده باشد اما چنانچه زن که وارث شوهر می باشد همسرش را به قتل برساند از اموال وی ارث نخواهد برد.

مطابق با ماده ۸۸۰ قانون مدنی اگر مرد هنگام فوت صاحب هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسر و همسرانش نباشد زن در این صورت یک چهارم از اموال مردم را به ارث خواهد برد اگر غیر از این باشد یک هشتم از اموال را به ارث خواهد برد

در گذشته نیز با توجه به ماده ۹۴۶ قانون مدنی زن فقط از اموال منقول همسرش ارث می برد اما با تصویب ماده قانونی در مجلس هشتم زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان زمین و ساختمان نیز ارث خواهد برد

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید