0

مهریه زن منقطعه در عقد منقطعه:
عقد موقت، در نظام شرعی و حقوقی ما به موجب قانون مدنی، به رسمیت شناخته شده است.
اولا، تعیین مدت در عقد موقت الزامی است
دوما، عدم تعیین مهریه، موجب بطلان عقد نکاح است.
*نکته اینجاست ، مهریه در عقد موقت، نقش تعیین کننده در صحت این عقد را داشته و تعیین آن، در عقد موقت الزامی است.
احکام مهریه در عقد نکاح دائم و منقطع، مشابه و یکسان است. البته، مهریه صیغه، احکام ویژه به خود را نیز دارا است که عبارتند از:
* مهر المتعه و مهر المثل، صرفا مخصوص عقد دائم است* .

admin Asked question آگوست 29, 2022