0

سلام مادرم یک دانگ ملکی به نام من نموده ولی دو ماه پیش نامه ای دریافت کردم از ثبت که صلح باطل شده و سند را خواستند من با ایشان تماس گرفتم که سند را برایشان ببرم که مسافرت بودند و قرار شد بعد از بازگشت سند را تحویل دهم الان که تماس گرفتم گفتند که نمیخواهد و قانونی اقدام کردند الان برای من مشکل قضایی پیش میآید چون متن است اس ام آس ها موجوده که من از دادن سند خودداری نکردم. الان چیکار کنم تا این ثابت بشه.

admin Asked question دسامبر 22, 2022