0

ریاست محترم شعبه دادگاه خانواده شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب  وکیل خوانده آقای محمد در پرونده کلاسه در خصوص دعوای مطروحه به خواسته طلاق مطالب ذیل را به عرض می رساند :

1- مطابق صورتجلسه مورخ 18/6/1401 پاسگاه خواهان  به باغ آمده و تعداد جعبه انگور باغ را چیده و با خودرو انتقال داده که در این خصوص مراتب توسط مرجع انتظامی صورتجلسه گردیده است که با این وصف عدم پرداخت نفقه موضوعیتی ندارد چرا که خواهان با فروش انگورهای مذکور نفقه و خرجی خود را دریافت داشته است و بند 1 از شروط عقدنامه و عدم امکان الزام موکل به پرداخت نفقه محقق نگردیده هر چند که بارها موکل در دادگاه حضور داشته و چند بار برای اجرت المثل جلب شده ولیکن اگر خواهان اینقدر در سختی برای نفقه قرار می داشت چرا بابت نفقه از حکم جلب خود استفاده ننموده است ؟

2- اگرچه ‌به موجب بند 1 عقدنامه در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت از موجبات اعمال وکالت در طلاق می باشد ولیکن استفاده از امتیاز مقرر در بند یک عقدنامه صرفاً جهت استحقاق زوجه به مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف تا صدور حکم نهایی تمکین می باشد ولیکن اعمال حق طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خودداری نماید و در مانحن فیه با توجه به صدور حکم الزام به تمکین ( در تاریخ 30/9/1401) حکایت از این دارد که زوجه از ابتدا در تمکین نبوده است و این موضوع اشکال قضایی است که به درخواست نفقه و تمکین در محکمه واحد رسیدگی به عمل نمی آید.

علیهذا با عنایت به مطالب فوق و اینکه خواهان در تمکین نبوده و نباید طلاق را به عنوان جایزه ای به دلیل سرپیچی و نشوز به ایشان داد و با وصف دفاعیات معروضه ، بند یک عقدنامه محقق نگردیده تا تقاضای طلاق مورد اجابت قرار گیرد و اینکه موکل همسر و زندگی خود را دوست دارد و حاضر شده تمام اموال خود را به نام زوجه انتقال دهد و نفقه در قبال خانه و باغ چیز ناچیزی به حساب  می آید  لذا تقاضای بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست .

با تشکر

وکیل خوانده

admin Asked question مارس 8, 2023