0

با سلام بنده دارای ۲ آپارتمان می‌باشم که یکی سندداره و در دست مستاجر میباشد و خودمان نیز در یک آپارتمان نوساز قولنامه ای ساکن هستیم ،حال همسرم رفته از طریق اداره ثبت مهریه اش را به اجرا گذاشته و برای بنده پیامکی مبنی بر توقیف منزل مسکونی ام ارسال شده و بنده قبل از همسرم این ملک را بعنوان وثیقه نزد دادسرا بازداشت کرده ام و من اعتراض زدم بعنوان مستثنیات دین و درجواب اداره ثبت به من گفتن چون شما قبلا این ملک را توقیف کرده ای تا زمانی که شش دانگ سند را بنام خودت نزنی اعتراض پذیرفته نیست، حال همسرم رفته از طریق دادگاه تامین خواسته داده برای ملک قولنامه ای و۱۰ روز هم وقت اعتراض دادن،و سند خانه قولنامه ای هم سازنده آماده کرده ولی من هنوز دست نگه داشتم و بنامم نزدم،با این تفاسیر اگر بنده الان ملک قولنامه ای را بفروشم و یا سندش را بنام بستگانم بزنم آیا فرار از دین حساب میشه،آیا ملک قولنامه ای هم توقیف میشود

admin Answered question دسامبر 15, 2022