0

سال 98 مبلغ 700 میلیون تومان پول به 5 نفر از اعضای یک خانواده دادم و قرار شد طبق قرارداد شفاهی مقداری جنس از کشورهای دیگر به من بدهند که آن ها پول را بالا کشیدند و بعد از شکایت در دادگاه حاضر نشدند و ابتدا رای غیابی صادر شد که باید اجناس را به من تحویل بدهند
بعد یک نفر از این 5 نفر درخواست واخواهی و درخواست اعسار از هزینه دادرسی زد
در حال حاضر میخواهم بدانم چطور میتوانم اعسار ایشان را رد کنم و با چه اسنادی میتوانم قرارداد شفاهی را اثبات کنم؟ آیا عکس چت در برنامه واتساپ و همچنین رسیدهای پول های واریز شده به حساب ایشان برای اثبات قرارداد شفاهی کافی است؟

admin Asked question ژانویه 6, 2023