378 views
0

چطور قسط بندی مهریه برای مرد بیکار را طلب کنیم؟ من درآمدی ندام و خانه و ماشین هم ندارم . بیکار هستم و شغلی ندارم . مهریه همسرم چطوری قسط بندی می شود .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
0

روزانه سوال بسیاری از آقایان زمانی که مسئله جدایی در میان است این است که، اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد بیکار باشد و درخواست اعسار بدهد، تقسیط مهریه به چه صورت است؟
وقتی مرد هیچ منبع درآمدی ندارد و هیچ مالی ندارد چگونه قسط بندی می شود؟
در چنین شرایطی اگر اعسار هم پذیرفته بشود، مرد موظف است بخشی از مبلغ مهریه را نقدا بدهد و مابقی را با اقساط کمتر پرداخت کند زیرا در قانون بیکاری توجیهی برای عدم پرداخت محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است صرفا باعث کمتر شدن اقساط پرداخت شود.

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید