0

چطور قسط بندی مهریه برای مرد بیکار را طلب کنیم؟ من درآمدی ندام و خانه و ماشین هم ندارم . بیکار هستم و شغلی ندارم . مهریه همسرم چطوری قسط بندی می شود .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022