0

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …………..

با سلام و احترام

احتراماً اینجانب  خوانده پرونده کلاسه ……………….. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته استرداد جهیزیه مطالب ذیل را به استحضار عالی  می رساند :

1-  همسرم در مورخ   به بهانه بردن فرزند مشترک مان به مدرسه خانه را ترک کرده و طی پیامی که پیوست این لایحه می باشد، به پدر بنده  ( من دارم میرم خونه پدرم و ……..) داده است و به منزل پدر خود میرود و حدود روز است که به خانه مشترک نیامده ، در صورتی که ایشان در شکواییه خود مطرح نموده اند که بنده به بهانه واهی ایشان را از منزل بیرون کرده و روانه منزل پدر ایشان نموده ام.

2-  اولاً اینکه اینجانب شاهد دارم که پس از اعلام همسرم مبنی بر بردن جهیزیه به ایشان عنوان نمودم که هر زمان که صلاح می دانید مشکلی از جهت انتقال جهیزیه ندارد و اینکه اینجانب پس از دریافت اولین ابلاغیه با موضوع استرداد جهیزیه در تاریخ  به خانم پیامی که پیوست این لایحه می باشد (خانم با پیامک هم به شما اجازه بردن کلیه جهیزیه را با حضور مامور پرونده میدهم و …….) اعلام آمادگی خود را جهت بردن جهیزیه با لیست اعلامی، اعلام کرده ام فلذا با توجه به اعلام آمادگی بنده جهت استرداد جهیزیه موجبی برای طرح دعوای حقوقی نبوده و به همین جهت تقاضای مطالبه خسارات دادرسی فاقد وجاهت قانونی است .

برابر ماده 515  قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار دارد (( خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف وتسبیب از خوانده مطالبه نماید.)) لذا با توجه به ماده مارالذکر صرفاً در صورت قصور و امتناع نسبت به استرداد جهیزیه خواهان محق در دریافت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.

3- طبیعی است که با استفاده زوجین از اقلام جهیزیه در طول این 20 سال بسیاری از آنها فرسوده شده و یا به دلایل مختلف مصرف و یا از بین رفته است اما با این وجود و به دلیل اینکه استفاده مشترک این وسایل با اذن و اجازه زن بوده لذا زوجه در هنگام طرح دعوای استرداد جهیزیه تنها می تواند آنچه از جهیزیه باقی مانده است مسترد نماید و نمی تواند مرد را مجبور به جایگیزینی وسایل مستهلک و یا از بین رفته و یا پرداخت بهای آن نماید .

بنده با توجه به لسیت ارائه شده که 200 قلم به پیوست لایحه می باشد، به بعضی از این اقلام اعتراض دارم ، و بر اساس سیاهه جهیزیه ای که سرکار خانم ارائه کرده اند تاریخ خرید جهیزیه سال 1386می باشد و این در حالی است که تاریخ خرید بعضی از این لیست چند سال اخیر و در زمان زندگی مشترک و با حقوق بنده تهیه شده است- یا بعضی از این اقلام مانند :  پرده و …. را بنده خریداری و تعویض کرده ام.

لذا با توجه موضوعات فوق ایشان، مستحق استرداد تمام اشیای لیست نبوده و صرفا، می توانند، نسبت به استرداد برخی از آن ها، اقدام کنند.

لیست وسایلی که بنده خریداری کردم

علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم شایسته در خصوص بیحقی در مورد هزینه های دادرسی و حذف اقلام از بین رفته پیش گفته در دفاعیات معروضه را استدعا دارد .

با تشکر – خوانده

admin Asked question ژوئن 15, 2023