289 views
0

اموال زیر جز مسثنیات دین هستند:
منزلی که مرد در آن ساکن است.
بنابراین اگر مرد بیش از یک منزل داشته باشد، زن می‌تواند سایر منازل، به جز منزلی که آقا در آن سکونت دارد را توقیف کند.
اسباب و وسایل منزل که برای ادامه زندگی مرد لازم و ضروری هستند.
پولی که به عنوان اجاره به صاحب خانه پرداخت می‌شود،
در صورتیکه موجب عسر و حرج شود جز مستثنیات خواهد بود و قابل توقیف نیست.
لوازم و دستگاه‌هایی که برای کسب و کار مرد ضروری هستند و او با آن لوازم امرار معاش می‌کند؛ مانند تاکسی برای مردی که راننده است و یا ابزار کشاورزی و پیشه‌وری.
آذوقه موجود در منزل که برای ادامه حیات ضروری است.
ابزار علمی و کتبی که برای کسب علم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تلفن شخصی مرد که وسیله مورد نیاز او در زندگی است.

admin Asked question آگوست 29, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید