0

سلام همسرم در دعوا هوایی که داشتیم چندین با منزل راترک کرده وهربار20روز وحالا هر دفعه من معذرت خواهی کردم تا برگشته حالا هم میگه ضمانت اجرایی بده تا برگردم اذیت می‌کنه سه تا بچه دارم می‌خوام دیگه جداشم چکار باید بکنم؟

admin Answered question ژانویه 6, 2023