396 views
0

رسیدگی به درخواست تقسیط مهریه در دادگاه چگونه صورت می‌گیرد؟ برای اینکه مهریه همسرم را قسطی کنم از کجا باید شروع کنم . مهریه را چطوری قسط بندی می کنند.چند ماهی یک سکه دادگاه مهریه را قسط بندی می کند . آیا رویه خاصی برای قسطی کردن مهریه وجود دارد . چند سکه پیش پرداخت می زنند.

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
0

در همه شعبات دادگاه خانواده، تا سه بار خطاب به زوج اخطاریه ارسال میشود اما اگر زوج نسبت به اجرای حکم بی توجه باشد، دادگاه به درخواست زوجه می‌تواند حکم جلب زوج را صادر کند.

مرحله اول اجرای تقسیط مهریه با توجه به زمانی است که حکم به مرد ابلاغ می‌شود .
بدین ترتیب که اگر حکم دادگاه در رابطه با قسطی کردن مهریه، در تاریخ بیستم به مرد اعلام شود او موظف است هرماه و در تاریخ بیستم این مبلغ را پرداخت کند.
اگر مرد 5 روز بعد از ابلاغ، حکم مربوطه را دریافت کند بازهم موظف است در تاریخ مقرر (ابلاغ حکم) نسبت به پرداخت هر قسط از مهریه اقدام کند.
از طرفی مرد می تواند با پرداخت زودهنگام مهریه، اقساط را در تاریخ متفاوتی پرداخت کند.
به عنوان مثال اگر مرد در مثال فوق، ده روز بعد از ابلاغ یعنی در اول ماه، قسط مهریه را پرداخت کرد دیگر نیازی به پرداخت قسط بعدی در بیستم همان ماه نبوده و می تواند تا ابتدای ماه بعدی صبر کند و سپس قسط بعدی را پرداخت کند.
نکته *
در جلسات مختلف مشاوره حقوقی تقسیط مهریه به مراجعین تذکر داده می شود این است که هرفردی به نمایندگی از مرد می تواند قسط مهریه را پرداخت کند. اما صرفا زن می تواند مهریه را دریافت نماید مگر اینکه برای اینکار به شخص دیگری وکالت داده باشد…

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید