0

رسیدگی به درخواست تقسیط مهریه در دادگاه چگونه صورت می‌گیرد؟ برای اینکه مهریه همسرم را قسطی کنم از کجا باید شروع کنم . مهریه را چطوری قسط بندی می کنند.چند ماهی یک سکه دادگاه مهریه را قسط بندی می کند . آیا رویه خاصی برای قسطی کردن مهریه وجود دارد . چند سکه پیش پرداخت می زنند.

admin Answered question سپتامبر 15, 2022