396 views
0

اعتراض به تقسیط مهریه در چه شرایطی مورد پذیرش است؟ آیا در دادگاه تجدید نظر رای قسطی شدن عوض می شود . آیا قسطی شدن مهریه کمتر می شود . من نمی توانم مهریه بدهم . مهریه تعداد 400 سکه تمام بهار آزادی است . در توانم پرداخت مهریه نیست . مهریه را می خواهم قسطی پرداخت کنم . دادخواست اعسار از پرداخت مهریه دادم .آیا بعدا تعدیل هم می توانم بزنم .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
0

اعتراض نسبت به تقسیط مهریه هم از جانب زن و هم از جانب مرد امکان پذیر است.
اگر زوجه به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را نسبت به حکم با تهیه لیست دارایی مرد، توانایی او را به پرداخت مهریه اثبات نماید.
در مقابل مرد هم می تواند نسبت به میزان تقسیط اعتراض کرده و به دادگاه ثابت کند که توانایی مالی برای پرداخت مبالغ تعیین شده در هر قسط را ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از اعتراض به رأی دادگاه با مشاوره گرفتن از نحوه و چگونگی اعتراض به حکم آگاه گردید چرا که متن اعتراض باید کاملا مستدل و مبتنی بر دلایل قانونی باشد.

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید