0

برای مشاوره با وکیل آنلاین  اینجا کلیک نمایید .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

با سلام

احتراماً اینجانب خوانده پرونده کلاسه مطالب ذیل را در دفاع به استحضار عالی می‌رساند:

خواهان خانم دادخواستی به خواسته صدور حکم به تنصیف اموال زوج را مطرح نموده است و مدعی گردیده بدلیل طلاق از سوی اینجانب درحالی‌که قصوری انجام نداده مستحق دریافت نصف دارایی شرط مندرج در نکاح نامه فی‌مابین می‌باشد.

همان‌طوری‌که مستحضر می‌باشید مطابق بند (الف) از شروط ضمن العقد نکاح نامه که اشعار دارد     (( زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید )) لذا مهم‌ترین شرط برای دریافت نصف دارایی عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی و درواقع عدم نشوز ایشان می‌باشد .

باید به عرض برساند بموجب دادنامه صادره به شماره پرونده کلاسه صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی به جهت عدم تمکین از وظایف زناشویی حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر شده‌ است که با این‌وصف تخلف خواهان از وظایف همسری محرز و مسلم می‌باشد .

همچنین بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قرار جلب به دادرسی خواهان به اتهام توهین و افترا صادر شده‌ است که حاکی از سوء اخلاق و رفتار وی دارد لذا نظر به‌ مراتب فوق ناشزه بودن و تخلف زوجه محرز می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق به عرض می‌رساند اولاً استشهادیه پیوست دادخواست واقعیت نداشته و اشخاصی که آن را امضا کرده اند از واقع امر خرید اموال قبل‌از ازدواج اطلاعی ندارد و اینجانب نیز در این خصوص شهود دارم که عندالزوم به دادگاه معرفی خواهم نمود ثانیاً اموال مورد اشاره خواهان تماماً قبل‌از ازدواج خریداری و تهیه شده‌است و به‌هیچ‌وجه با دارایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده باشم خریداری نشده و در ایام زناشویی بدست نیامده است ثالثاً از شروط تنصیف دارایی موجود بودن اموال است که در حال حاضر صرف‌نظر از اینکه قبل‌از ازدواج خریداری شده اند موجود نیستند.

علی‌هذا نظر به این‌که مبنای طلاق به‌لحاظ تخلف و سوء رفتار و اخلاق و نشوز زوجه بوده و زوجه ملزم به تمکین شده‌ است و حکم بر محکومیت ایشان بابت توهین و افتراء صادر شده‌است و در خصوص عدم تمکین و سو اخلاق ایشان نیز مدرک و شاهد دارم که چنانچه دادگاه اجازه دهند شهود را در دادگاه حاضر می نمایم تا عدم تمکین از وظایف زناشویی و همچنین سو رفتار و اخلاق زوجه را گواهی دهند و همچنین بنابر آن‌چه گفته شد اموال مدنظر از قبل‌از ازدواج خریداری و در ایام زناشویی بدست نیامده و در حال حاضر نیز وجود ندارند لذا بااین‌وصف مطالبه شرط تنصیف دارایی فاقد وجاهت قانونی است و از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر بی‌حقی خواهان مورد استدعاست.

با تشکر

خوانده

admin Asked question ژوئن 17, 2023