0

ریاست محترم دادگاه حقوقی  شهرستان 

سلام علیکم

احتراماً اینجانب محمد به استحضار عالی می رساند :

اینجانب دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه را درشعبه دادگاه خانواده مطرح که نهایتاً مطابق دادنامه صادره به  شماره ……….مورخ 25/07/1401 موضوع پرونده کلاسه …………صادره از شعبه  دادگاه تجدید نظر استان حکم به تقسیط محکوم ‌به ،  تعداد یک عدد سکه بهار آزادی در پایان اسفند 1401 و سپس هر سال یک سکه در حق خوانده پرونده تا استهلاک کامل مهریه صادر گردیده است . با شرایط اقتصادی حال حاضر و قیمت سکه و طلا در بازار و افزایش فاحش قیمت سکه ، توقیف باغ و همچنین درآمد بنده تکافوی پرداخت سکه را با این شرایط نمی‌باشد.

علیهذا  به لحاظ افزایش هزینه ها و افزایش چشمگیر نرخ سکه در طی این مدت و کم شدن در آمد بنده ، توان پرداخت سکه اول که باید پایان اسفند 1401 بپردازم و همچنین اقساط ماهیانه سکه را به شرح فوق ندارم  و با تقدیم این دادخواست و استشهادیه ضمیمه شده به دادخواست استدعای تعدیل و کاهش اقساط مهریه را استدعا دارم .

admin Asked question مارس 8, 2023