0

بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

سلام‌علیکم

احتراماً اینجانب سعید پیرو اخطاریه صادره در پرونده کلاسه مبنی ‌بر شکایت آقای با موضوع تحصیل مال ازطریق نامشروع و … به استحضار عالی  می‌رساند :

بدواً به عرض می‌رساند اینجانب در حال حاضر جهت انجام پروژه ساختمانی در تهران مشغول به کار می‌باشم و به جهت تعهد خود تا یک ماه آینده که شخصاً به دادسرا مراجعه خواهم کرد امکان حضور در شعبه را ندارم که از عذر حضور پیش آمده قبلاً مراتب عذرخواهی خود را به عمل آورده و چنانچه فوریت در امر رسیدگی در پرونده وجود دارد صرف ‌نظر از مطالب ذیل ، پرونده از طریق نیابت قضایی به تهران ارسال تا در دادسرا حاضر و اظهارات خود را مکتوب نمایم.

اینجانب  شکایت نامبرده را قبول ندارم . بنده نماکار ساختمان می‌باشم و در یک پروژه متعلق به شاکی کار نمودم و از باب حساب کتاب و صورت وضعیت موجود آقای ت به بنده بدهکار می‌باشد . شفاهاً شاکی اظهار داشته است که یک  در و دو پنجره متعلق به ایشان در ساختمان نیست که چنانچه بازپرس محترم دستور دهند احدی از مأمورین انتظامی در محل حاضر شوند اموال مذکور در محل وجود داشته و شکایت ایشان صرفاً برای فرار از پرداخت حقوق قانونی و کارکرد بنده می‌باشد که در این خصوص نیز طرح دعوای حقوقی مطرح نموده ام و در حال رسیدگی می باشد.

علیهذا نظر به ‌مراتب مذکور صرف‌ نظر از اینکه دو ‌عنوان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت در یک موضوع وجاهت ندارد و شکایت شاکی نیز واهی می‌باشد و به دلیل عدم پرداخت مطالبات کاری بنده شکایت کذبی را مطرح نموده تقاضای صدور قرار منع تعقیب را استدعا دارد  .

با تشکر

admin Asked question مارس 9, 2023