0

سال 98 مبلغ 700 میلیون تومان پول به 5 نفر از اعضای یک خانواده دادم و قرار شد طبق قرارداد شفاهی مقداری جنس از کشورهای دیگر به من بدهند که آن ها پول را بالا کشیدند و بعد از شکایت در دادگاه حاضر نشدند
میخواهم بدانم با رسید پول های واریزی به حساب این اشخاص میتوانم درخواست برگرداندن پول را داشته باشم؟ و چه دادخواستی در این زمینه میتوانم داشته باشم؟
پیشنهاد شما برای سریعتر رسیدن به پولم چیست؟

admin Answered question دسامبر 30, 2022