0

سلام بنده قیم پدر محجورم هستم نامادریم مغازه پدر یعنی تنها محل درآمد پدر را دستش در آورد بامبایعه نامه ای که تاریخ آنرا به قبل از آلزایمر پدر زده بود هزار متر زمین پدر به من داده ولی سالها پیش این مدرک را گم کردهام مهریه اش را اجرا گذاشت من با قرض گرفتن آنرا پرداخت گردم سالها پدرم چون درآمد نداشت مخارج زندگی اجاره خانه ونفقه زنش را از جیبم داده ام پدرم ورشکسته شده بود بنده بسیاری از قرضهایش را دادم باحقوق معلمی خانه هم برای خودم وهم برای آنها اجاره کرده بودم الان هم بنده در منزل از ایشان نگهداری میکنم زن بابا منتظر مانده که یک هشتم مال پدر را دریافت کند پدر دیگر مالی ندارد آن زمین هزار متری را که به من داده ومن مدرکش راگم کرده ام چگونه میتوانم ثابت کنم ضمنا یک مغازه ۴۸متی و۲۰۰ متر زمین به او داده است در صورت گرفتن تنها مغازه پدرم که در دست زن باباست آیا میتوانم آنرا بفروشم به دلیل اینکه بیشتر از ده سال مخارج پدر را داده ام وبه نفع خودم بردارم ؟ ممنون از پاسخگوییتان

admin Answered question ژانویه 7, 2023