0

با سلام پدرم در زمان حیات باغی را به من وکالت تام دادن که پیگیر کارهای حقوقی باشم البته حق فروش هم داشتم من به همسرم همان وکالت را تفویض کردم و ایشان به پدر خود
حال پدرم مرحوم شدند و من متوجه شدم پدر همسرم ادعا می‌کند که باغ را از پسرش )همسر من )خریده است .اکنون که متوجه موضوع شدیم حاضر نیست باغ را به تحویل دهد و می گوید من خریداری کردم در صورتی که گویا تنها ۷۰ میلیون به همسرم بدون اطلاع من داده و می گوید معامله صورت گرفته در صورتی که باغ ۱میلیارد و پانصد تا دو میلیارد قیمت دارد آیا با توجه به اینکه خواهر من نیز از وراث هستند آیا می توان از این طریق شکایت کرد و پس گرفت ب

admin Answered question دسامبر 30, 2022