0

سلام من زمینی را به قیمت متری ده میلیون ۴ ماه پیش فروختم که خریدار نصف مبلغ را هنوز نداده و روزانه یک میلیون ضرر و زیان نوشتیم میخواهم دادخواست الزام به پرداخت الباقی ثمن‌ را بدهم فقط اگر دادگاه رای بدهند برای پرداخت و قیمت زمین آن موقع مثلا شده متری ۱۵ میلیون چطوری می‌شود این ضرر را از خریدار گرفت

admin Answered question دسامبر 30, 2022