0

ریاست محترم محاکم کیفری شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب  بدینوسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره مورخ 31/3/1402 موضوع پرونده کلاسه صادره از شعبه 1دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان که در تاریخ 31/3/1402 ابلاغ گردیده اعلام و در دفاع مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

اینجانب شکایتی مبنی بر توهین و تهدید و مزاحمت ملکی و ضرب و جرح عمدی بر علیه مشتکی عنه آقایان و شخصی به نام مطرح و تقاضای پیگرد و مجازات ایشان را داشته ام . متاسفانه دادیار محترم بدون توجه به ادله و مدارک و مستندات ابرازی در دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده اند .

بایستی به عرض برساند حسب شکایت تقدیمی مشتکی عنهم به درب منزل اینجانب مراجعه  اقدام به درگیری با اینجانب نموده اند که بلافاصله مراتب به پلیس 110 گزارش و مامورین در محل حاضر و صورتجلسه کلانتری نیز موجود می باشد و پس از آن مشتکی عنهم به کلانتری نیز دلالت گردیدند که حاکی از اعمال مجرمانه مشتکی عنهم دارد .

همچنین یک شب قبل از اینکه مشتکی عنه به قصد درگیری به درب منزل اینجانب مراجعه نماید اقدام به ارسال پیامک های تهدید آمیز برای اینجانب نموده است که تصویر آن پیوست می باشد و با این وصف سو نیت مجرمانه متهم محرز می باشد .

لازم به توضیح است آقای احسان نوروزی جز اراذل واوباش می باشد که به جهت اثبات موضوع تقاضای اخذ سوابق کیفری نامبرده را دارد .

علیهذا نظر به مراتب مذکور از محضر دادگاه محترم با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و پیامک ارسال شده از سوی متهم و سوابق کیفری ایشان تقاضای نقض قرار منع تعقیب صادره و صدور قرار جلب به دادرسی ایشان را استدعا دارد ./.

                                                                                                                          با تشکر – شاکی

 

admin Changed status to publish جولای 9, 2023