0

برای مشاوره تلفنی با وکیل اینجا کلیک نمایید . 

ریاست محترم شعبه   دادگاه تجدید نظر استان 

سلام علیکم

احتراماً اینجانب تجدید نظرخواه پرونده کلاسه مطالب ذیل را در تکمیل تجدید نظرخواهی به عرض می رساند:

با عنایت به صدور گزارش اصلاحی که مبنای آن توافق اینجانب با تجدید نظرخوانده آقای بوده بر این اساس که بنده از حق مالکیت خود بر یک مغازه عدول و در عوض آن دو مغازه مجاور ادغام و مشمول سرقفلی سال 56 با حق کسب و پیشه گردد. دقیقاً حق کسب و پیشه در صورتجلسه پرونده کلاسه را ذکر کردم چرا که همانطوریکه مستحضر می باشید حق کسب و پیشه حقی است که در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برای مستأجر به رسمیت شناخته ‌شده است. این قانون تا سال 1376 نسبت به اماکن تجاری  قابل اعمال بوده است و امروزه جای خود را به حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ داده است فلذا ذکر اینکه من مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه هستم حکایت از تعلق سرقفلی ملک به سال 56 دارد .متاسفانه تجدید نظرخوانده با استناد به این گزارش اصلاحی اقدام به تخلیه ملک نموده است و با توجه به اینکه ایشان از مفاد این گزارش اصلاحی عدول نموده است لذا توافق بنده نیز با ایشان بلا اثر و اینجانب نیز مالک ملک محسوب خواهم شد و در این صورت ایشان نمی توانند بنده را از ملک تخلیه کنند .

باید به عرض برساند از روزی که تجدید نظرخوانده مالکیت مغازه را به اینجانب فروخت پشیمان شده بود و به هر نحوی از انحاء قصد بر هم زدن معامله را داشت  و چندید بار سعی داشت بنده را فریب دهد و مالیکت را برگرداند که موفق نشد ولیکن با طرح دعوای واهی تخلیه در شعبه حقوقی در سال 86 به مقصود خود رسید . ایشان دو قولنامه به تاریخ های مختلف که مشخص می باشد جعلی است در پرونده گزارش اصلاحی ارائه داده است . یک قولنامه با تاریخ  و  همان قولنامه با تاریخ سال 87که ارائه این دو قولنامه به دادگاه حاکی از سو نیت ایشان در فریب دادگاه و اینجانب داشته که قصد شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول از ایشان را دارم.

نکته حائز اهمیت اینکه اصل قولنامه واگذاری سرقفلی مغازه سابق در دست فروشنده است و اینجانب صرفاً یک برگ کپی در اختیار دارم و در ظهر قولنامه توضیح داده شده که مالکیت اینجانب محفوظ می باشد لذا به جهت احراز  و اثبات موضوع تقاضا دارد تا تجدید نظرخوانده اصل این قولنامه را به دادگاه ارائه نمایند و به همین دلیل که اصل آن در ید تجدید نظرخوانده است ایشان توانسته با گرفتن کپی دو تاریخ مختلف را در آن جعل و استفاده کند .

همچنین تجدید نظرخوانده اصلاً با بنده قراردادی به تاریخ  نداشته است که در رای گزارش اصلاحی به آن اشاره شده است و این هم مشخص می نماید که در آن زمان قولنامه جعلی دیگری به دادگاه ارائه شده که موجب فریب دادگاه و صدور گزارش اصلاحی شده است .

تجدید نظرخوانده از اعتماد بیش از اندازه بنده سوء استفاده نموده  با تحت فشار قرار دادن اینجانب در آن زمان به مقصود خود برای گرفتن حق مالکیت با مانورهای متقلبانه رسیده و گزارش اصلاحی را به بنده تحمیل نمود.

علیهذا نظر به اینکه تجدید نظرخوانده با بنده قولنامه سرقفلی نوشت بعد مالیکت مغازه را به اینجانب واگذار نمود و پس از دریافت پول پشیمان گشته و سعی در تصاحب ملک نمود از دادگاه محترم تقاضای توجه به اظهارات بنده در جهت عدم تضییع حقوق خود را دارم .

                                                                          با تشکر- تجدید نظرخواه

admin Changed status to publish جولای 9, 2023