0

برای مشاوره با وکیل حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی با وکیل اینجا وارد شوید .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی

سلام علیکم

احتراماً اینجانب خواهان پرونده کلاسه پیرو جلسه رسیدگی مورخ  ضمن اعلام مراتب عذر حضور در خصوص شرکت در جلسه رسیدگی مطالب ذیل را در دفاع از حقوق قانونی خود و در تبیین و تشریح خواسته به استحضار عالی می رساند :

اینجانب دادخواستی به خواسته استرداد اموال و یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی  را تقدیم دادگاه محترم نموده ام . بایستی به عرض برساند خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشد که پس از اینکه موجبات اخراج بنده را منزل مشترک فراهم نمود اقدام به انتقال اموال و وسایلم از منزل مشترک به شهرستان نموده است . همچنین یک دستگاه خودروی سواری را نیز که سند رسمی آن به نام اینجانب می باشد را نیز بدون اذن و اجازه از بنده با خود برده است و اقدامات بنده در خصوص استرداد اموال و خودروی موصوف متاسفانه میسر واقع نگردیده است .

علیهذا نظر به مدارک و مستندات و لیست اموال و سند مالکیت خودرو از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد اموال و وسایل متعلق به اینجانب و یک دستگاه خودرو به انضمام جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست ./.

با تشکر

خواهان

admin Asked question ژوئن 17, 2023