0

برای مشاوره با وکیل آنلاین همین حالا می توانید از وکلای سایت وکیل دان مشاوره نمایید . اینجا کلیک نمایید .

در ذیل یک نمونه لایحه جلب ثالث برای دادگاه برای نمونه آورده شده است . دادخواست جلب ثالث از جمله دعاوی طاری محسوب می گردد و نیاز به مشاوره با وکیل متخصص می باشد .

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب خوانده پرونده کلاسه خصوص دادخواست تقدیمی آقای در دفاع از حقوق قانونی خود مطالب ذیل را به استحضار دادگاه محترم می رساند :

خواهان دادخواستی به خواسته بطلان معامله و استرداد ثمن معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع که یک دستگاه خودروی وانت می باشد مطرح  نموده است . با یستی به عرض برساند اینجانب خودروی موصوف را از آقای خریداری نموده ام و سپس آنرا به خواهان انتقال داده ام . با توجه به شکایت خانم به عنوان فروش مال غیر حکم بر بطلان معاملات ایادی بعدی صادر گردیده است و حال نیز خواهان تقاضای بطلان معامله و استرداد ثمن معامله را دارد .

علیهذا نظر به اینکه فروشنده خودرو به اینجانب ، قبلاً خودرو را همسرش واگذار نموده و اینجانب اطلاعی از انجام معامله فروشنده نداشته ام و در واقع جاهل به فساد مبیع بوده ام لذا تقاضای جلب ثالث آقای را در پرونده و سپس صدور حکم بر محکومیت ایشان را در قبال خوانده دارد . لازم به توضیح است که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای جلب ثالث ایشان نیز تقدیم گردیده است .

با سپاس فراوان

خوانده

admin Asked question ژوئن 17, 2023