0

ریاست محترم کانون موسسات داوری استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب در خصوص دادخواست تقدیمی آقای به خواسته مطالبه وجه به میزان 45000000تومان مطالب ذیل را به عرض می رساند:

اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخ  اقدام به فروش یک دستگاه خودروی سواری به خواهان نمودم . با توجه به اینکه خودروی موصوف در پارکینگ منزل در بود ، ایشان آقای …………………… را جهت تحویل خودرو معرفی نمودند ولیکن در همین فاصله به دلیل افت قیمت خودرو در بازار ایشان از انجام معامله منصرف و قصد فسخ  قرارداد فروش را داشتند که با همدستی فرد مذکور در هنگام تحویل خودرو  بر روی قسمتی از آن خط و خش کشیده می شود تا با این بهانه نسبت به پایین آوردن قیمت خودرو و یا فسخ آن اقدام نماید که خوشبختانه در محل دوربین مداربسته وجود داشته و اقدامات فرد معرفی شده از سوی خواهان ضبط شده است .

همچنین خواهان پس از مطلع شدن از موضوع در مبایعه نامه فی مابین جعل نیز انجام داده است و مسئولیت هر گونه خط و خش را بر عهده آقای …………….. قرار داده است که در این رابطه قصد طرح شکایت کیفری را بر علیه هر دو نفر را دارم .

علی ایحال معامله فی مابین با توافق فسخ و مقرر می گردد تا ثمن معامله را به ایشان مسترد نمایم و مبلغ 100 میلیون تومان نیز بابت خسارت وارده به خودرو از سوی خواهان به اینجانب پرداخت گردد که در ظهر مبایعه نامه مراتب صورتجلسه و اینجانب از کل مبلغ مورد معامله که یک میلیارد و صد میلیون تومان بوده مبلغ 15550000 ریال را  به خواهان پرداخت نمودم که الباقی آن مبلغ 12000000 تومان می باشد که مشخص نیست خواهان مبلغ خواسته را چگونه محاسبه نموده و در صورتجلسه نیز به اشتباه درج شده است .

علیهذا با توجه به اینکه مبلغ معامله مشخص است و پرداختی اینجانب نیز مشخص می باشد لذا با کسر مبالغ پرداختی استحقاق خواهان صرفاً مبلغ 1200000 تومان و با کسر 100 میلیون تومان خسارت وارد صرفاً مبلغ 25 میلیون تومان می باشد که تقاضای صدور حکم بر بیحقی خواهان مازاد بر این مقدار مورد استدعاست ./.

با تشکر

خوانده

admin Asked question ژوئن 18, 2023