0

ریاست محترم شعبه …….

با سلام

احتراماً اینجانب  خوانده پرونده کلاسه ………………. مطالب ذیل را پیرو جلسه رسیدگی به اطلاع دادگاه محترم می رساند :

برابر ماده ‌ماده 225 قانون مدنی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ‌ترکه باید از ترکه داده شود لذا هزینه های کفن و دفن و برگزای مراسم ترحیم متوفی بر عهده ورثه و به میزان سهم الارث هر یک می باشد .

به استحضار عالی می رساند جهت هزینه های مربوط به مراسم مرحومه مادر با رضایت و اذن سایر وراث هزینه هایی انجام گرفته و هزینه ها متعارف و معقول بوده باشد که فاکتورهای مربوط به مراسم و هزینه های صورت گرفته به پیوست این لایحه تقدیم حضور می گردد.

همچنین مقداری طلاجات نیز مربوط به مادر مرحوم وجود داشته که می بایست به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم گردد که لیست آن موجود و عندالاقتضاء تقدیم کارشناس محترم تقسیم ترکه می گردد تا در خصوص نحوه تقسیم طلاجات اتخاذ تقسیم گردد.

همچنین در خصوص ادعای وکلای دیگر خوانده پرونده به عرض می رساند چنانچه قصد فروش ملک موقوفه مطرح باشد می بایست نسبت به مراجعه به اداره اوقاف جهت تصفیه دیون و پرداخت پذیره انتقال اقدام لازم انجام گیرد در حالیکه در مانحن فیه موضوع خواسته تقسیم ترکه می باشد و در صورتی که در مال قابل تقسیم نباشد و حکم به فروش اموال صادر گردد پس از انجام مزایده و مشخص شدن خریدار ، و زمانی که  سند اجاره می بایست به نام خریدار تنظیم گردد می بایست حق پذیره و دیون تصوفه گردد و در حال حاضر خریداری وجود ندارد که حق پذیره انتقال به نام ایشان قبل از تقدیم دادخواست  اخذ و ضمیمه پرونده گردد.

لازم به توضیح است که .اجرای احکام راساً اقدام به معرفی فروشندگان به اداره اوقاف جهت تصفیه و پرداخت حق انتقال و در صورت استنکاف از مبلغ مورد مزایده پس از کسر نسبت به پرداخت حقوق موقوفه اقدام می نماید.

علیهذا نظر به مراتب مذکور تقاضای ارجاع امر به کارشناس را استدعا دارد .

با تشکر – خوانده

admin Asked question ژوئن 18, 2023