مشاوره با وکیل قاچاق کالا

کالای قاچاق

مشاوره حقوقی کالای قاچاق


برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل قاچاق کالا می توانید وارد سایت شده و به صورت آنلاین و تلفنی با وکلای متخصص ما مشاوره حقوقی دریافت نمایید .در ذیل یک نمونه لایحه دفاعیه در تعزیرات حکومتی در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز آورده شده است .

ریاست و مستشاران محترم شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی

با سلام احتراماً سعید با وکالت مع الواسطه  از سوی تدید نظر خواه فرامرز در پرونده کلاسه 13960010545 بدیونوسله مراتب اعتراض موکل خود را نسبت به دادنامه شماره  مورخ   که در تاریخ 6/3/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است را اعلام و تقاضای رسیدگی مدد و تجدید نظر در حکم صادره مورد استدعاست .

مشاوره با وکیل قاچاق کالا
وکیل تلفنی قاچاق کالا

مشاوره با وکیل کالای قاچاق

شرح ماوقع :

کالاهای موضوع پرونده شامل انواع منسوجات ، پتو و … بوده که در قالب یک کانتینر 40 فوت به شماره …………. و به موجب  اظهار نامه به شماره کوتاژ …………………………. پس از پرداخت مبلغ ………………… ریال بابت  گمرکی در ساعت ………. مورخ از گمرک منطقه آزاد اروند (خرمشهر) ترخیص و از طریق مسیر های مجاز به سمت هران در حرکت بوده که در ساعت ……… مورخ توسط پلیس آگاهی به دلیل مضنون بودن به قاچاق متوقف گردیده و پس از جری تشریفات دادرسی منجر به صدور معترض عنه گردیده است که به دلایل ذیل مورد اعتراض و مقتضی نقض می باشد :

دفاعیات :

  1. کالاهای موکل شامل انواع منسوجات بوده که در قالب یک کانتینر 40 فوت به شماره ……………. و به موجب پروانه ورود کالا به شماره کوتاژ اظهاری ………………………. به وزن خالص کیلوگرم در ساعت ……… مورخ ……………. پس از پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی به مبلغ ………… ریال از گمرک خرمشهر ترخیص و از طریق مسیر های مجاز به سمت تهران در حرکت بوده است که در ساعت ……….. مورخ ………………. توسط پلیس آگاهی متوقف شده است.
  2. همچنین لازم به ذکر است که در همان ابتدای امر کلیه اسناد و مدارک کالا ( از جمله رسید پروانه حمل الکترونیکی کالا و بارنامه و ….) توسط دارنده و حامل کالا آقای حسین ………………تسلیم پلیس آگاهی گردیده است.
  3. در هنگام تنظیم قبض انبار توسط نماینده کاشف و سازمان اموال تملیکی استانمرکزی متاسفانه اجازه ورود و حضور به موکل داده نشده است که به همین دلیل موجب بروز اشتباهات عدیده ای در تنظیم قب انبار گردیده است که با مقایسه قبض انبار و پکینگ لیست اشتباهات عدیده ای به شرح ذیل بخه چشم می خورد.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل در تعزیرات حکومتی

فلذا اشتباهات فاحش در تنظیم  قبض انبار صورت گرفته و متعاقبآ« ارزیابی گمرک استان مرکزی نیز بر همین اساس صورت پذیرفته و نهایتاً موجب تضییع آشکار حقوق موکل گردیده است.پس موکل به به نظریه گمرک اعتراض نموده که طبق دستور قاضی محترم بدوی مقرر می گردد بررسی مجدد با حضور مالک کالا صورت پذیرد که متاسفانه گمرک بدون رعایت (دستور قاضی  ) مجدد بدون حضور موکل بررسی و اعلام نظر نموده است.لازم به ذکر است که در این راستا اینجانب پس از اعلام وکالت ،مراتب اعتراض موکل را طی لایحه ای به شعبه بدوی تقدیم نمودم لکن مورد توجه قاضی محترم واقع نشد و حکم معترض عنه بر اساس نظریه مخدوش گمرک صادر گردیده است.

3-موکل صراحتاً اعلام می نماید که بخشی از کالاهای موجود شامل اضافه بار از همان نوع کالاهای اجباری می باشد از شمول قانون قاچاق کالاهای اظهاری می باشد فلذا مطابق مفهوم مخالفت بند ج ماده 113 قانون امور گمرکی کالاهای اضافی که از همان نوع کالاهای اظهاری می باشد می بایست حقوق از دست رفته دولت در این خصوص دریافت گردد.

4-کالاهای موضوع ÷رونده شامل انواع پتو، روبالشتی، ملحفه، حوله، دستمال تنظیف، دمپایی حوله ای، ساک دستی، لباس حوله ای و … بوده که محاسبه حقوق گمرکی آنها بر اساس وزن صورت می پذیرد که موکل به موجب اظهارنامه به شماره کوتاژ ……………… و پروانه ورود کالای مربوطه بابت …………………….. کیلو کالای ورودی و سایر موارد متفرقه جمعاً مبلغ ………………… ریال به عنوان حقوق و عوارض گمرکی به گمرک خرمشهر پرداخت نموده اند.

مشاوره تلفنی با وکیل جرم قاچاق

این در حالیست که متأسفانه گمرک استان

الف)فقط مقدار بسیار ناچیزی از کالای موکل به ارزش 500/339/21 تومان از کالاهای موکل را با اسناد ابرازی مطابقت داده اند که جای بسی تعجب و تحیر است چرا که ارزش کالاهای مطابقتی حتی به اندازه مبلغ حقوق و عوارض گمرکی پرداختی موکل نمی باشد و این مهم به هیچ وجه قابل دفاع از سوی گمرک نمی باشدو این مهم به هیچ عنوان قابل دفاع از سوی گمرک نمی باشد فلذا نظریه کارشناسی اساساً با اوضاع و احوال قیه مطابقت ندارد.

ب)دریافت حقوق گمرکی از کالاهای موضوع پرونده بر اسا وزن می باشد که موکل بابت …………… کیلو کالای اظهاری حقوق و عوارض قانونی را پرداخته اند فلذا معیار وزن می بایست از سوی گمرک استان لحاظ می گردیده و کالاهای موصوف با معیار وزن با اسناد ابرازی مطابقت داده می شده و اظهارنظر می گردیده که متأسفانه این مهم نیز از سوی گمرک استان مغفول  مانده است.

5-مستند قانونی دادنامه معترض عنه بند الف ماده 113 قانون امورگمرکی می باشد که در خصوص تعریف کالای قاچاق  اشعار می دارد : (( کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد.همچنین کالایی که بدون انجام  تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشف شوداز موارد قاچاق گمرکی  محسوب می گردد ))

لکن در ما نحن فیه کالاهای موضوع پرونده از گمرک خرمشهر وارد کشور شده (مسیر قانونی ورودی) و کلیه تشریفات گمرکی در خصوص آن صورت گرفته و در این راستا مبلغ ……………………….. ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است بعلاوه اینکه مبلغ ………………………… مابه التفاوت حقوق گمرکی پس از بررسی ارزیاب درب خروج گمرک خرمشهر پرداخت گردیده است.

مشاوره وکیل آنلاین تعزیرات

علیهذا با عنایت به اینکه

الف)از ابتدا قبض انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به اشتباه تنظیم گردیده

ب)حقوق و عوارض گمرکی کالاهای موضوع پرونده بر اساس وزن ………………………. کیلوگرم پرداخت شده که حداقل مقادیری از کالاهای موکل به همین وزن می بایست با سند ابرازی موکل مطابقت داده می شد.

ج)ارزش کالای مطابقتی حتی کمتر از مبالغ پرداختی بابت حقوق و عوارض گمرکی می باشد.

د)کالاهای موکل از مسیر قانونی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی نیز در خصوص آن به عمل آمده.

بدینوسیله تقاضای رسیدگی نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع بررسی کارشناسی مجدد به گمرک ایران سپس صدور حکم طبق مقررات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مورد استدعاست.

برای مشاوره با وکیل در خصوص جرم کالای قاچاق در تعزیرات حکومتی با ما باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *