مشاوره تلفنی فروش ملک مشاع

فسخ قرارداد اجاره

برای مشاوره تلفنی فروش ملک مشاع با وکلای سایت تماس بگیرید.

مطابق ماده 4 قانون افراز فروش املاک مشاع  ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.در این پرونده با توجه به اینکه خواهان به اداره ثبت جهت افراز ملک متنازع فیه مراجعه نموده و اداره ثبت نیز موضوع را شهرداری استعلام که شهرداری اعلام نموده است ملک مذکور با توجه به مقررات شهرداری قابل افراز نمی باشد بنابراین اداره ثبت غیر قابل افراز بودن ملک را اعلام می نماید و خواهان جهت فروش ملک مذکور به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و پس از آن با نظر دادگاه ملک مذکور به فروش گذاشته خواهد و سهم هر یک از مالکین مشاع پرداخت خواهد شد.

خواسته : دستور فروش ملک مشاع

دلایل و منضمات : 1- تصویر سند مالکیت 2- تصویر نظریه اداره ثبت اسناد مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک  3- تصویر مصدق اظهار نامه ابلاغ شده

شرح دادخواست:                 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان با مشخصات فوق الذکر به همراه خوانده محترم مالک مشاعی ملک شماره بخش 2 می باشم نظر به اینکه ملک فوق طبق پاسخ اداره ثبت اسناد اراک قابل افراز نمی باشد از طرفی خوانده نیز علیرغم ابلاغ اظهار نامه اقدامی در جهت فروش مال مشاعی به عمل نیاورده است به تجویز ماده 4 قانون افراز فروش املاک مشاع و آیین نامه قانون  فوق تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش ملک مشاعی را به شرح ستون خواسته را دارم. 

                           خواهان

مشاوره
وکیل
خواسته غیر مالی  الصاق تمبر هزینه دادرسی 10500 تومان

خواهان قبلاً مطابق اظهار نامه رسمی به خوانده اعلام نموده که اینجانبه مالک رسمی 3 دانگ از پلاک موصوف می باشم و شما نیز مالک مشاع 3 دانگ دیگر ملک فوق می باشید نظر به جوابیه اداره ثبت مبنی بر عدم افراز ملک مشاعی نسبت به تعیین تکلیف ملک اعم از فروش مال مشاع یا خرید آن توسط خود اقدام نماید.اداره  ثبت اسناد طی نامه ای اعلام نموده است افراز مورد تقاضا برابر اعلام شهرداری محترم منطقه یک مقدور نمی باشد لذا چنانچه به این تصمیم اعتراضی دارید ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ می توانید به مراجع ذیصلاح قضایی محل وقوع ملک مراجعه نمایید.

دفتر دادگاه طی نامه ای به اداره ثبت اسناد و سوابق و جریان ثبتی پلاک مذکور میزان مالکیت طرفین را خواستار می شود.

اداره ثبت اسناد اعلام می نماید سند مالکیت شش دانگ پلاک مذکور به نام آقای غ.س صادر و تسلیم شده سپس برابر سند شماره شش دانگ به آقای غ.س انتقال گردیده که نامبرده نیز برابر سند قطعی 3 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق را به خانم الف.ر انتقال داده است و مراتب طی اخطاریه صادره به طرفین ابلاغ شده است . پرونده در وقت فوق العاده به تاریخ 5/12/89 به نظر ریاست دادگاه می رسد و با توجه به اینکه ارکان و مقدمات صدور دستور فروش فراهم است ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور دستور می نماید .

دستور دادگاه

راجع به درخواست خانم اکرم فرزند ولی به طرفیت غ.س فرزند علی مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاعی با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه دلالت مندرجات سند رسمی ملاکیت پیوست درخواست و برابر جوابیه شماره 68469 – 4/12/89 اداره ثبت به استعلام دادگاه برابر سند رسمی شماره – 29/9/80 دفتر خانه اسناد رسمی شماره شش دانگ سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی شماره فرعی و بخش 2 به آقای غ.س انتقال گردیده

نامبرده طی سند قطعی شماره – 6/5/88 دفتر21 سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق را به متقاضی فروش انتقال داده هر یک از طرفین به میزان 3 دانگ دارای مالکیت مشاع در پلاک ثبتی فوق می باشند و با توجه به اینکه به دلالت تصمیم شماره 60885- 24/10/89 اداره ثبت درخواست افراز سهم مالکیت مشاع مشارالیه در پلاک ثبتی مزبور گردیده و به دلالت جوابیه صدر الذکر اداره ثبت تصمیم یاد شده به طرفین وفق مقررات قانونی ابلاغ و در مهلت مقرر اعتراضی نیز نسبت به آن صورت نگرفته است و

با توجه به اینکه در صورت قطعیت تصمیم واحد ثبتی هر یک از مالکین مشاع می توانند درخواست فروش آن را می نمایند لذا دادگاه درخواست مطروحه را قابل اجابت تشخیص و به استناد ماده 4 قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57 و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرائی این قانون دستور فروش پلاک ثبتی غیر قابل افراز شماره فرعی از بخش 2 از طریق مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی  توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و سپس تقسیم وجوه حاصل از فروش بین مالکین مشاع پس از کسر هزینه های اجرای صادر و اعلام می نماید .دادنامه به  طرفین ابلاغ و سپس تصویر جهت اقدام به اجرای احکام نیز داده شود.

رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی

دستور فروش نیازی به صدور اجرائیه و ارسال برای خوانده ندارد و با درخواست خواهان پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد . و نیازی به الصاق تمبر هزینه اجرایی ندارد.

منابع حقوقی:

ماده 4 قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57  –  ماده 9 و 10 آیین نامه اجرائی قانون افراز و فروش املاک مشاع

برای مشاوره تلفنی فروش ملک مشاع تماس بگیرید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .